SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 2. – 9. dubna.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Upozorňuje FO Lnáře na věnování zvýšené pozornosti při vyplňování ZoU.
Schvaluje dohodu termínu nesehraného utkání OPM Dražejov B – Poříčí / Katovice B na 17. 6. od 13:15 hod.
Ukládá poplatek za dohodu 500,- Kč dle RS čl. 33/g FO Vodňany.
Ukládá na základě obdržené informace od KM OFS pokutu 1 000,- Kč (5x200,-) FO Blatná dle RS čl. 32 Reprezentace za neomluvenou neúčast pěti hráčů ve výběru OFS U17.
Provedla doplnění seznamu hráčů mladší přípravky Junior Strakonice D. Do seznamu byl doplněn hráč Mašát Sebastián ID 15061255.
Bere na vědomí oznámení FO Junior Strakonice, že novými oddílovými rozhodčími – laiky pro utkání přípravek, jsou: Vladislav Zíka, Jiří Chaluš, Jiří Prokeš, David Miklas a Pavel Polan a předává jmenované do evidence KR OFS.
Schvaluje odehraná utkání.
Upozorňuje FO na včasné uložení soupisek a seznamů hráčů do IS. Kontrolu provede STK na svém příštím zasedání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Brousil Karel (Doubravice) 2 SÚ.
Žádosti: Oberaiter David (Dražejov) - žádosti o podmínečné prominutí trestu se vyhovuje, zbývající trest 1 SU se mění na podmínečný do 30. června 2023.