Ve věku nedožitých 86 let zemřel nestor zbrojováckého sportu pan Zdeněk Koller. Celý svůj pracovní život spojil s podnikem ČZ Strakonice a veškerý volný čas věnoval sportu. Nejprve jako aktivní hráč fotbalu a ledního hokeje, posléze jako funkcionář fotbalového oddílu ČZ Strakonice.

V roce 2018 byl při příležitosti 110 výročí založení strakonického hokeje oceněn medailí za zásluhy o rozvoj tohoto sportu v regionu. Ke sportu vedl také svoje dvě dcery a následně i vnoučata. V panu Kollerovi odešel kamarád s velkým srdcem. Už nikdy neuslyšíme jeho oblíbené: Nebi buď za to dík, že je ….

Poslední rozloučení je čtvrtek 17. září ve 12.00 ve Strakonicích v obřadní siní na hřbitově.

Čest jeho památce