Výkonný výbor OFS Strakonice bere na vědomí rezignaci Václava Mrkvičky na funkci člena VV OFS Strakonice a předsedy KR. Důvodem je enormní pracovní vytížení v zahraničí, které mu neumožňuje vykonávat tyto činnosti svědomitě a zodpovědně.

VV schválil návrh uvolněnou volenou funkci člena VV OFS Strakonice do konce volebního období neobsazovat.

VV odvolává Václava Mrkvičku z funkce předsedy komise rozhodčích.

VV jmenuje Pavla Bělouška do funkce předsedy komise rozhodčích.

VV ukládá STK, dle RS, článek 34, bod „h“, uložit pokutu oddílům Cehnice, Čičenice, Kladruby a Volenice ve výši 2000,- Kč, za neúčast zástupce oddílu na VH OFS Strakonice konané dne 8. února 2023 bez řádné omluvy. Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu.