SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje změnu pořadatelství utkání OPMLŽ Dražejov – Oslov/Záhoří. Utkání bude sehráno jako Oslov/Záhoří – Dražejov (hřiště Záhoří). Změna je vložena v IS.
Upozorňuje rozhodčí FO soutěže dorostu na dodržování zásad pro pořádání utkání, tak jak již bylo nařízeno na jaře 2022 a to:
- v ZoU je uveden počet hráčů 7+1, případně 8+1: utkání se hraje na zkrácenou HP (vápno – vápno) při použití branek velikosti 5x2m.
- v ZoU je uveden počet hráčů 9+1, případně 10+1: utkání se hraje na celou HP standardního fotbalového hřiště s využitím pevně umístěných branek této HP a v uvedeném počtu hráčů.
- o počtu hráčů na HP při utkání rozhoduje menší počet hráčů jednoho z družstev.
Za dodržování tohoto nařízení disciplinárně zodpovídají vedoucí jednotlivých družstev a HR v dotčených utkáních. Žádáme HR dotčených utkání OPD při zahájení ZoU o kontrolu počtu hráčů v ZoU a fyzicky přítomných hráčů obou družstev. Dodržování nařízení bude namátkově kontrolováno delegáty OFS. Uvedený text bude obsažen ve znění příslušného ustanovení Rozpisu soutěží OFS 2022-2023.
Upozorňuje FO na včasné vložení soupisek a seznamů hráčů do IS. Stále platí, že seznamy hráčů jsou povinny předložit oddíly mající v jedné soutěži více než jedno družstvo a hráči na těchto seznamech se nesmí prolínat tzn. mohou startovat jen za družstvo na jehož seznamu jsou uvedeni.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Převody trestů: Ladislav Říha (Radošovice) 3 SÚ, Petr Nový (Volyně) 2 SÚ.

VÝKONNÝ VÝBOR

Doporučuje oddílům soutěže mladších přípravek skupiny B předehrání posledních dvou kol podzimní části soutěže. Případné dohody termínů těchto předehrávek nebudou ze strany STK zpoplatněny.
Schválil návrh KM, aby soutěže mladších přípravek byly pro jarní část rozděleny do skupin dle umístění (výkonnostně) ve skupinách po podzimní části takto: sk. A (o 1. – 11. místo) 5 + 6 účastníků, sk. B 5 + 5 účastníků. Soutěž starších přípravek pak bude mít po odvetné části dvouzápasovou nadstavbu o konečné umístění obdobně jako tomu bylo v minulosti tzn. 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3 atd. z každé skupiny.
Bere na vědomí zprávu předsedkyně KM M. Kunešové ohledně proběhlého soustředění výběrů OFS a o nově se tvořících výběrech OFS pro soutěžní ročník 2022–2023.
Bere na vědomí informace předsedy STK P. Macha ohledně připravenosti nového ročníku soutěží OFS.
Bere na vědomí informace předsedy DK M. Koláříka a ekonomické informace OFS.
Schválil proplacení nákladů na soustředění výběrů OFS.
Bere na vědomí informaci předsedy KR V. Mrkvičky ohledně proběhlého semináře rozhodčích, listiny rozhodčích 2022–2023 a návrh na změnu ve složení KR.
Schválil proplacení nákladů na seminář rozhodčích.
Schválil změnu ve složení KR. Místo K. Raby je od 17. 8. novým členem KR J. Iral ml.
Schválil doplacení náhrad za rozhodčí v utkáních přípravek za sezóonu 2021–2022.
Nařizuje FO soutěží přípravek mít k dispozici minimálně jednoho svého člena FAČR způsobilého vykonávat funkci rozhodčího v utkání přípravek. Dále OFS žádá tyto FO o nahlášení jmen a ID těchto oddílových rozhodčích předsedovi KR na mail: vac.mrkvicka@seznam.cz . KR bude zasílat oddílům delegace těchto rozhodčích před každým kolem soutěží, pokud nebudou utkání obsazena delegovaným rozhodčím.
Schválil na základě oznámení o neproplácení odměn rozhodčím soutěží přípravek ze strany FAČR výši odměn pro HR v utkáních přípravek a to 150,- Kč/utkání. Tato odměna bude vyplacena i evidovaným oddílovým rozhodčím viz. bod č. 12 tohoto zápisu. Odměny budou vyplaceny po skončení příslušné části soutěží.