Hned v lednu 2024 se sešlel Výkonný výbor OFS Strakonice a jednal o aktuálních otázkách fotbalu v okrese.

VV projednal a schválil organizační obsazení turnajů mládeže OFS takto:
Mladší přípravka: ředitel turnaje Michal Vanduch, Tomáš Kostka – GTM OFS.
Starší přípravka: ředitel turnaje Jiří Iral, Tomáš Kostka – GTM OFS.
Mladší žáci: ředitel turnaje Petr Mach, Pavel Běloušek, Tomáš Kostka – GTM OFS.
Starší žáci: ředitel turnaje Václav Krejčí, Michal Vanduch, Tomáš Kostka – GTM OFS.
Dorost: ředitel turnaje Michal Vanduch, Václav Krejčí, Tomáš Kostka – GTM OFS.

Schválil odměny pro rozhodčí na turnajích OFS ve výši 1 000,- Kč/ hrací den a pro pořadatele 600,- Kč/hrací den.

Bere na vědomí informace o dotaci OFS. Informaci podali p. Mach a p. Kolářík – dotace byla vložena do IS dle požadavků FAČR.

Bere na vědomí informace o ekonomické situaci OFS – M. Kolářík a stavu sponzorských smluv – V. Zábranský.

Projednal stav příprav VH OFS (termín: 7. 2. 2024 v 16:00, místo: degustovna Pivovaru Strakonice).

Projednal případné kandidatury na volební VH OFS 2025.

Bere na vědomí informaci předsedkyně komise mládeže M. Kunešové ohledně turnaje WU13 v Milevsku.

Upozorňuje fotbalové oddíly a členskou základnu na blížící se termín zaplacení členských příspěvků FAČR. V souladu s platným zněním Evidenčního a registračního řádu FAČR musí být tento uhrazen do 28. 2. 2024. Výše příspěvků je následující: 200,- Kč jednotlivec do 18 let, 400,- Kč ostatní fyzické osoby. Příspěvek lze hradit jak samostatně, tak i prostřednictvím hromadné platby klubu.