Předseda VV OFS Václav Zábranský poděkoval členům VV i všech osborných komisí za odvedenou práci pro okresní fotbal.

Předseda OFS informoval přítomné o návrhu na přerozdělení členských příspěvků ze strany FAČR, dále o stanovisku OFS k tomuto a seznámil přítomné s textem usnesení z pracovního setkání JčKFS s OFS v Táboře, které plně koresponduje s názorem OFS Strakonice.

VV v předstihu oznamuje termín VH OFS, která se uskuteční 7. února 2024 v prostorách degustovny Pivovaru Strakonice od 16:00 hodin.

VV projednal organizační zabezpečení zimních turnajů mládeže. Termíny jsou následující: Mladší přípravka – 20. ledna, starší přípravka – 3. února, mladší žáci – 17. února (všechny tyto turnaje budou halové v hale STARZ ve Strakonicích). Dále starší žáci – 24. února (UMT Strakonice) a dorost 17. března (UMT Blatná). Propozice, los a další informace budou oddílům včas zaslány.

VV projednal zabezpečení ukončení soutěžního ročníku 2023 - 2024 (ocenění umístěných družstev, poháry, medaile).