VÝKONNÝ VÝBOR

Provedl zhodnocení činnosti výběrů OFS. Informace k tomuto podali za KM M. Vanduch a GTM OFS T. Kostka. Vyjádřená nespokojenost s výkonností je dána hráčskou základnou, ze které se výběry tvořily a je předpoklad zlepšení do příští sezony. Dále VV bere na vědomí přípravu výběrů U17 a U15 na turnaje těchto kategorií.
Schválil výši platby hráče za kemp výběrů OFS 2.500,- Kč/hráč.

Schvaluje proplacení použití soukromého vozidla členovi VV P. Machovi na pracovní aktiv OFS a KFS v Praze (cesta byla vykonána dne 25.dubna). a na Aktiv Ćeské komory v Praze dne 23. května.
Ukládá KM OFS předložit do příští schůze VV návrh jmen trenérů na navýšení realizačních týmů u výběrů OFS. Zodpovídá člen VV M. Vanduch a GTM OFS T. Kostka.
Doporučuje KM a GTM OFS zintenzivnit osobní kontakty s trenéry mládeže jednotlivých oddílů, které mají hráče ve výběrech OFS a toto písemně doložit k rukám VV OFS. Zodpovídá KM a GTM OFS T. Kostka.
Schválil proplacení ubytování a stravy trenérům výběrů OFS na kempu výběrů.
Bere na vědomí zprávy předsedů odborných komisí OFS - STK a KR.
Projednal činnost GTM OFS a stanovil úkoly pro GTM OFS.
Schválil a oznamuje termín losovacího aktivu soutěžního ročníku 2024-2025, který je 27. června. Místo konání - Solovna Strakonice v 16:00 hod.
Schválil nákup vybavení pro mladé rozhodčí ve výši cca. 7 000,- Kč po obdržení cenových nabídek dodavatelů.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 29. dudna - 5. května.
Upozorňuje HR z utkání OPD Mirovice B/Čimelice B – Dražejov/Štěkeň na neuvedení oddílového AR hostujícího družstva v ZOU.
Ukládá FO Bavorov poplatek za dohodu změny termínu (dohoda vložena do IS ve lhůtě kratší než 10 dní) 1 000,- Kč dle RS čl. 33/g.
Upozorňuje oddíly III. třídy hrající soutěžní utkání ve Lnářích na uzavírku příjezdové komunikace ve směru od Blatné, a tudíž na nemožnost příjezdu z tohoto směru ke hřišti.
Zjistila při kontrole ZOU, že HP z utkání OPMLŽ Čestice – Dražejov (dle ZOU Vilánek Zdeněk ID 57020094) vykonával ve stejnou dobu funkci vedoucího družstva v utkání III. třídy Bělčice B – Čestice. Po zjištění této skutečnosti před zahájením utkání hlavním rozhodčím převzal funkci HP za domácí oddíl jiný člen FAČR. STK oceňuje příkladnou činnost HR z dotčeného utkání a důrazně upozorňuje FO Čestice na výše uvedený nedostatek při organizaci utkání.
Opakovaně upozorňuje FO, že na základě provedených kontrol ZOU byly zjištěny nedostatky (neuvedení brankáře v základní sestavě družstva na prvním místě základní sestavy). Toto je nutné dodržovat ve všech soutěžích kromě soutěží přípravek. Dále STK upozorňuje, že za správnost vyplnění ZOU odpovídá HR dotčeného utkání.
Schvaluje odehraní utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Adam Fous (Blatná) 3 SÚ, Josef Potůček (Blatná) a Václav Pavlík (Drahonice) 2 SÚ.