SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 28. srpna- 3. září.
Předává k dořešení DK společenství Cehnice/Štěkeň za vystoupení družstva starší přípravky ze soutěže po losovacím aktivu.
Předává k dořešení DK FO Čestice z důvodu nenastoupení k utkání III. třídy mužů Hoslovice – Čestice s návrhem kontumace a případným uložením finančního postihu.
Zjistila při kontrole ZoU, že v utkání OPD Stř. Hoštice/Poříčí – Čížová nebyly při konečném nerozhodném výsledku prováděny PK k určení vítěze utkání a předává HR Irala Jiřího ml. k dořešení DK OFS. STK dále upozorňuje oba dotčené oddíly, že střelba PK bude provedena po ukončení jarního odvetného utkání a dodatečně pak doplněna do ZoU dotčeného utkání.
Důrazně upozorňuje FO v soutěžích mládeže na dodržování ustanovení RS čl. 28 Zápis o utkání (uvedení správného počtu hráčů v ZoU).
Upozorňuje FO Sousedovice, že v ZoU OPM Sousedovice B – Lom je vedoucí družstva uveden zároveň jako trenér. Toto je považováno za chybu ve vyplňování ZoU.
Upozorňuje FO Sousedovice na nedostatky ve vyplňování ZoU v utkáních přípravek (neuvedení brankáře na prvním místě a neoznačení brankáře v ZoU).
Ukládá pokutu 100,-Kč dle RS čl. 34/k FO Stachy za porušení SŘ §53/k. V ZoU z utkání OPD Stachy/Zdíkov – Sousedovice není uveden kapitán v základní sestavě družstva. Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Upozorňuje FO a HR v utkáních soutěží mládeže na povinnost zahrávání PK v případě nerozhodného výsledku utkání v základní hrací době, tak aby byl takto určen jeho vítěz. Výsledek zahrávání PK má za povinnost uvést HR v ZoU a kontrolu provést vedoucí družstva.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Štěpán Zborník (Poříč) 1+1 SÚ, Pavel Peltán (Lom) 1 SÚ.
Pokuty: Oddíl Sokol Cehnice / TJ Otavan Štěkeň v OPPS 7500,- Kč dle RS článek 34, písmeno j, za vystoupení družstva ze soutěže po losovacím aktivu nebo v rozehraném ročníku.