VV bere na vědomí informace zástupců odborných komisí: STK – Petr Mach: informace k soutěžím OFS, KM – Michal Vanduch: informace k halovým turnajům.
Projednal organizační záležitosti k turnaji dorostu v Blatné.
Bere na vědomí informaci předsedy k nominaci p. Čabrádka (FO Lom) na cenu Dr. Jíry a ukládá tuto odeslat na sekretariát FAČR.
Bere na vědomí informaci předsedy KR Pavla Bělouška k semináři rozhodčích OFS v Purkarci.
Schválil termín finále soutěže Otavský zlatý ČP, které se uskuteční 7. června v 17:30 hodin v Sedlici.
Schválil termín Galavečera fotbalu OFS spojeného s losovacím aktivem 28. černa od 16:00 hodin, místo konání: velký sál sokolovny ve Strakonicích.
Schválil možnost společných soutěží starších a mladších žáků s OFS Klatovy v soutěžním ročníku 2023-2024. VV vstoupí v jednání s VV OFS Klatovy na úrovni předsedů OFS a předsedů STK.
Na základě předchozího bodu ukládá VV předsedovi STK informovat FO, které se účastní soutěží mládeže v právě probíhajícím soutěžním ročníku, o výše uvedeném, včetně doplňujících informací k uvedeným soutěžím.
Bere na vědomí informaci předsedy OFS k partnerským smlouvám s donátory OFS a pověřuje předsedu OFS jednáním s dotčenými subjekty.
Bere na vědomí informaci místopředsedy OFS Jiřího Irala ohledně možnosti podpory OFS ze strany SMOOS.
Schválil proplacení faktur za pronájem haly ve Strakonicích na halové turnaje OFS.