SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z utkání odehraných v týdnu od 4. do 10. září.
Zjistila při kontrole ZoU, že v utkání OPM Balvani Strakonice – Cehnice A není uveden kapitán družstva hostů v základní sestavě družstva. Na základě zjištěných skutečností STK ukládá FO Cehnice pokutu 100,-Kč dle RS čl. 34/k za porušení SŘ §53/2 písm. j. STK dále zjistila, že v ZoU není označen brankář družstva Cehnice A.
Ukládá poplatek za dohodu termínu utkání 500,-Kč dle RS 33/g FO Bavorov.
Zjistila při kontrole ZoU, že v zápisu III. třídy Kladruby – Bavorov B není označen brankář domácího družstva. STK upozorňuje FO Kladruby na tento nedostatek.
Opakovaně žádá společenství Lažiště/Nebahovy o neodkladné zaslání seznamu hráčů tohoto společenství v soutěži dorostu viz. Úřední zpráva č. 2/2023 ze dne 22. srpna. Termín zaslání do příští schůze STK 19. září.
Žádá FO Volenice o zaslání seznamu oddílových rozhodčích laiků pro utkání přípravek.
Upozorňuje FO na platné znění RS čl. 34/n (poplatek za nedelegování oddílového AR). Tento poplatek mohou oddíly případně vymáhat prostřednictvím STK.
Důrazně upozorňuje FO na skutečnost, aby vedoucí družstev po skončení utkání pečlivě kontrolovali náležitosti ZoU (střelci branek, udělené karty, odměny delegovaných osob atd.) a byli osobně přítomni potvrzení jeho uzavření. Pouhým předáním koncovky RČ na hrací ploše dochází k opakovaným chybám a nesrovnalostem a v neposlední řadě k porušení povinností vedoucího družstva vyplývajících z platného SŘ FAČR.
Schvaluje odehraná utkání všech soutěží OFS.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Richard Náhlík (Dražejov) 6 SÚ, Lukáš Krýsl (Poříčí / Katovice) 4 SÚ, Lubomír Věneček (Sousedovice) 2 SÚ.
Kontumace: DK kontumuje utkání - III.třída muži SK Hoslovice - TJ Čestice 3:0 ve prospěch domácího oddílu dle § 56/2 DŘ Nenastoupení družstva k utkání.
Pokuty: TJ Čestice 4000,- Kč (první případ) za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.