SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu od 8. do 14. dubna.

Upozorňuje FO na povinnost označit v ZoU kromě kapitána také brankáře a napsat ho na prvním místě základní sestavy.

Na základě vystoupení družstva dorostu společenství Lažiště/Nebahovy ze soutěže ukládá oddílu FK Lažiště uhradit oddílům, které na hřišti vystoupivšího družstva sehrály mistrovská utkání proplacení cestovného dle RS čl. 8 do 10 dnů po obdržení faktury od dotčených oddílů následovně:
- Oddílu TJ Dražejov částku 2 160,-Kč (2 x 36 km x 30 Kč) jako náhradu cestovného (ze sídla oddílu do místa utkání a zpět).
- Oddílu Mirovice částku 3 960,-Kč (2 x 66 km x 30 Kč) jako náhradu cestovného (ze sídla oddílu do místa utkání a zpět).
- Oddílu Stachy 1 380,-Kč (2 x 23 km x 30 Kč) jako náhradu cestovného (ze sídla oddílu do místa utkání a zpět).
- Oddílu Osek 2 580,-Kč (2 x 43 km x 30 Kč) jako náhradu cestovného (ze sídla oddílu do místa utkání a zpět).

Ukládá kompenzační poplatek za chybějícího proškoleného oddílového rozhodčího 2 000,- Kč dle RS čl. 5 následujícím oddílům: Bavorov, Bělčice, Hoslovice, Lom, Kladruby, Malenice, Mnichov, Balvani Strakonice. Poplatek bude součástí sběrné faktury oddílů.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Petr Bártík (Hoslovice) 1 SÚ.