SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 13. – 19. května.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Poříčí/Katovice B za porušení SŘ §53/1 písm. k). (Neuvedení kapitána družstva v ZoU v základní sestavě družstva).
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Bavorov za porušení SŘ §40/3. (V ZoU z utkání III. tř. Bavorov B – Čestice je HP uveden zároveň jako oddílový R domácího družstva).
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Blatná za porušení SŘ §53/1 k) (V ZoU z utkání PS sk. 1–8 Blatná – Junior B není uveden – označen kapitán družstva v základní sestavě družstva).
Upozorňuje FO Junior Strakonice na neoznačení brankáře v ZoU PS Malenice – Junior B.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/k rozhodčímu Kubeša Erik ID 79010618 (V ZoU III. tř. Štěkeň B – Hoslovice nejsou uvedeni AR za domácí i hostující oddíl).
Konstatuje nedostavení se družstva FO Cehnice B k soutěžnímu utkání III. tř. Kladruby – Cehnice B a předává FO Cehnice B k dořešení DK s návrhem kontumace a uložením finančního postihu. STK dle výše uvedeného nedostavení se k utkání ukládá oddílu Sokol Cehnice uhradit oddílu Kladruby proplacení cestovného ve výši 1 500,- Kč (2 x 25 km x 30,- Kč) dle RS čl. 8 do 10 dnů po obdržení faktury od FO Kladruby.
Upozorňuje HR jednotlivých utkání, aby v případě technických problémů při administraci a řízení utkání (nefunkční internet, IT technika, nedostavení se vedoucích družstev k ověření ZoU, nepřítomnost HP nebo vedoucích družstev atd.), předávali ZoU k rukám STK OFS označením „Předat STK“.
Schvaluje odehraná utkání kromě utkání III. tř. Kladruby – Cehnice B.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Vlastimil Lukeš (Lnáře) 3 SÚ, Václav Čížek (Štěkeň) 2 SÚ), Petr Švarc (Volyně) a Vojtěch Šavrda (Lom) 1 SÚ. Stanislav Poláček (Štěkeň) předběžně zakázaná činnost do vyřešení případu.
Kontumace a pokuty: DK kontumuje utkání III.třídy Kladruby – Cehnice B 3:0 ve prospěch domácího oddílu dle § 56/2 DŘ Nenastoupení družstva k utkání. Pokuta oddílu Cehnice ve výši 4000,- Kč (první případ) za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.
Různé: DK zahajuje řízení k vyšetření případu v utkání Štěkeň B – Hoslovice a upozorňuje oddíl Štěkeň že zaslaný protest e-mailem nemůže brát jako oficiální protest, protože nesplňuje podmínku DŘ § 26/3. DK předvolává k podání vysvětlení k vyšetření událostí výše uvedeného utkání dne 28.5.2024 v 15:00 hod rozhodčího utkání: KUBEŠA ERIK ID 79010618. DK žádá komisi rozhodčích o zastavení delegace rozhodčího Kubeši do vyřešení případu.