SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Konstatuje nedostavení se družstva dorostu FO Vodňany k utkání soutěže OPD Svéradice/Pačejov – Vodňany a předává FO Vodňany k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání a s případným uložením finančního postihu FO Vodňany.
Ukládá poplatek za dohodu termínu 400,- Kč dle RS čl. 33/f FO Bavorov.
Provedla kontrolu zápisů z utkání odehraných v týdnu 16. – 22. 5. 2022.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Schvaluje semifinálová utkání Otavský zlatý ČP. Do finále (hřiště Osek, 1. června v 17:30) postupují FO Drahonice a Lom.
Schvaluje žádost finalistů Otavský zlatý o posun začátku finálového utkání na 17:30 hod.
Upozorňuje oddíly soutěží dorostu, žáků a ml. přípravek, že v IS jsou již vložena nadstavbová utkání a nařizuje oddílům, které termíny domácích utkání hlásí, učinit takto do 26. května 14:00 hod. pro utkání hraná o víkendu 28. – 29. května a nejpozději do 2. června 14:00 hod. pro odvetná utkání hraná o víkendu 4. – 5. června 2022. V IS je povoleno vložení změny termínu utkání bez souhlasu soupeře pro urychlení schvalovacího procesu a delegaci HR na tato utkání. Hostující družstva musí tato hlášení termínů akceptovat. Případné dohody na den v týdnu je nutné oznámit STK ke schválení.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Filip Písařík (Blatná B) 1 utkání od 24. května.
Pokuty: Oddíl Vodňany 600,- korun za narušení regulérnosti soutěže.
Kontumace: DK kontumuje utkání OP st. dorost Svéradice/Pačejov - Vodňany 3:0 ve prospěch domácího oddílu.