SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 22. – 28. května.
Konstatuje neodehrané utkání PS B Cehnice – Štěkeň z důvodu infekčního onemocnění hráčů hostujícího družstva. STK předává FO Štěkeň k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání ve prospěch FO Cehnice bez udělení finančního postihu.
Bere na vědomí mail FO Malenice s oznámením o odstoupení družstva z nadstavby soutěže mladších žáků. Soupeř FO společenství Oslov/Záhoří byl informován mailem předsedou STK.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Sousedovice za porušení SŘ §53/1 k), (v utkání III. tř. Sousedovice B – Bavorov B není kapitán uveden v základní sestavě družstva). /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Čestice za porušení SŘ §50/12 (oddílový rozhodčí /laik/ nesmí být příslušník družstva – viz. v ZOU III. tř. Lnáře – Čestice je asistent trenéra uveden zároveň jako oddílový AR2). /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Junior za porušení SŘ §53/1 k), (v utkání OPMLŽ Junior B – Dražejov není kapitán uveden v základní sestavě družstva). /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Schvaluje dohodu termínu utkání III. tř. Štěkeň B – Bělčice B 10. 6. 2023 v 10:00 hod.
Opakovaně důrazně upozorňuje FO na stále se opakující chyby v ZOU (neoznačení brankáře a neuvedení kapitána v základní sestavě družstva). Je potřeba si uvědomit, že zápis o utkání je úřední dokument, který má své náležitosti a svá pravidla při jeho vyplňování.
Upozorňuje oddíly na skutečnost, že v IS jsou vložena utkání nadstavby soutěže Český trávník OP mladší žáci. Dále STK upozorňuje FO nadstavby soutěže starších přípravek, aby nahlásily termíny svých domácích utkání nejpozději do čtvrtka 1. 6. 2023 18:00 hod.!!!
Upozorňuje FO na termín podání přihlášek do soutěžního ročníku 2023-2024, který je 10. 6. 2023!!!
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Ondřej Kuncl (Dražejov) a Jiří Beneš (Sousedovice) 1 SÚ.
Kontumace: DK kontumuje utkání OPPS „B“ Cehnice – Štěkeň výsledkem 3:0 ve prospěch domácího oddílu dle §36/2 DŘ - Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře a § 56/1 - Kontumace. Upouští od udělení pokuty z důvodu onemocnění družstva Štěkně a nutnosti dohrát soutěž do 31.5. z důvodu rozlosování nadstavby.