SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu od 30. května do 5. června.
Konstatuje nedostavení se družstev FO Čestice k utkání nadstavby OPŽ Bavorov / PT B – Čestice (v předstihu oznámeno odstoupení družstva z nadstavby soutěže) a nedostavení se družstva FO Cehnice k utkání nadstavby OPPS Bělčice – Cehnice (v předstihu oznámeno odstoupení družstva z nadstavby soutěže) a předává FO Čestice a Cehnice k dořešení DK s návrhem kontumace dotčených utkání.
Ukládá pokutu 500,- Kč dle RS čl. 34/i FO Bavorov za porušení SŘ §45 písm. d).
Bere na vědomí odstoupení FO Svéradice / Pačejov (OPD), Vodňany (OPPS) a Bělčice (OPPS) z nadstaveb příslušných soutěží OFS.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Kontumuje utkání OP žáci Bavorov / Prachatice B – Čestice 3:0 ve prospěch domácího Pokuta oddílu Čestice ve výši 1200,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.
Kontumuje utkání OPPS Bělčice – Cehnice 3:0. Pokuta oddílu Cehnice ve výši 600,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.