STK
Předává FO Pražák k dořešení DK za vystoupení mužstva ze soutěže po losovacím aktivu.
Provedla kontrolu potvrzení bezinfekčnosti na Covid v zápisech z odehraných utkání prvního kola OPM a III. třídy – bez závad.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání OPM a III. třída.
Oznamuje fotbalovým oddílům soutěží dospělých, že možnost opakovaného střídání v těchto soutěžích není žádné dogma či povinnost. Pokud se družstva sama rozhodnou, mohou např. střídat jako tomu bylo v uplynulých sezónách tzn. max. 5 hráčů bez opakovaného střídání. Umožnění opakovaného střídání v soutěži OPM bylo schváleno VV OFS, a to na základě žádostí většiny oddílů a je to možnost volby, jak s tímto institutem sama družstva naloží.
Oznamuje, že na sběrné účtu klubů bude připsáno startovné za soutěžní ročník 2021-2022.
Upozorňuje FO, že potvrzení o bezinfekčnosti na Covid všech účastníků utkání vedoucím družstva hlavnímu rozhodčímu je povinnost vyplívající z vydaného dodatku Soutěžního řádu FAČR.
Upozorňuje FO, že byl uzavřen IS pro možnost vkládání hlášení změn termínů utkání bez souhlasu soupeře v soutěžích mládeže OFS. Dále upozorňuje FO na nařízení uvedené v RS čl. 8, že utkání mládeže nelze hrát v sobotu a v neděli v úřední termín.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Tresty: Martin Zlatohlávek (Čičenice) 1 utkání.
Pokuty: Sokol Pražák 3000 korun dle RS článek 34, písmeno j, za vystoupení mužstva ze soutěže po losovacím aktivu.DK projednala a udělila pokutu ve třetinové výši vzhledem ke covidové situaci. Možná výše pokuty je 10000,-.

VÝKONNÝ VÝBOR
Zástupce KR p. Homola informoval přítomné o proběhlém semináři rozhodčích v Katovicích, dále pak o počtu rozhodčích OFS a o obsazení 1. a 2. soutěží dospělých OFS.
Konstatuje velmi dobrou připravenost semináře rozhodčích a také velmi dobrou účast rozhodčích OFS na tomto semináři.
Pověřuje předsedu OFS, aby vstoupil v jednání s firmou Froglet ohledně daňové evidence jakožto služby pro rozhodčí OFS.
Předseda OFS informoval přítomné o průběhu proběhlého Španělského kempu mládeže ve Strakonicích. K tomuto se vyjádřili všichni členové VV OFS.
Předseda STK informoval přítomné o připravenosti soutěží OFS, o novém Rozpisu soutěží 2021–2022 s tím, že po losovacím aktivu se ze soutěže III. třída odhlásil FO Pražák.
Schválil nový Rozpis soutěží 2021–2022.
Schválil uložení kompenzačního poplatku 1 500,- Kč FO za chybějící rozhodčí oproti soutěžnímu ročníku 2018–2019 (viz. příslušné znění RS).
Schválil proplacení nákladů na rozhodčí v utkání Otavský zlatý ČP Doubravice – Blatná B.
Schválil proplacení nákladů za použití soukromého auta administrátorovi OFS na seminář k novému IS FAČR v Praze. Služební cesta byla uskutečněna 29. 7. 2021.
Člen STK P. Běloušek informoval přítomné o charitativní akci Pro Jakoubka a jejím programu. Tato akce se uskuteční ve Strakonicích na stadionu Křemelka.
VV schválil účast výběrů OFS chlapců a děvčat na charitativní akci Pro Jakoubka dle dohody s KM OFS Písek.
VV schválil poskytnutí daru ve výši 15 000,- Kč na léčbu malého Jakoubka Jandy.