SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 1. – 7. května.
Konstatuje nedohrané utkání OPM Blatná B – Osek B (utkání bylo ukončeno - poločasové přestávce, hostující družstvo nahlásilo zranění jednoho hráče, když první poločas odehrálo pouze se sedmi hráči) a předává FO Osek k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání s ponecháním výsledku dosaženého na HP a s případným uložením finančního postihu.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Upozorňuje FO Sousedovice na skutečnost, že část ZOU Technický doprovod družstva se nevyplňuje.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Stachy/Zdíkov (v ZOU není označen brankář družstva). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Katovice za porušení SŘ §50/12 (oddílový rozhodčí /laik/ nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Katovice za porušení SŘ §40/3 a §50/12 (oddílový rozhodčí /laik/ nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Důrazně upozorňuje FO na skutečnost, že ani oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele viz. znění SŘ FAČR §40/3 a §50/12!!!
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Miroslav Bártík (Hoslovice) 1 SÚ.
Žádosti: Tomáš Kopp (Katovice) - Žádosti o podmínečné prominutí trestu se vyhovuje. Zbývající trest 1 SU se mění na podmínečný do 30.6.2023.
Kontumace: DK dle § 36/1 DŘ kontumuje utkání OPM Blatná B – Osek B 7:0 ve prospěch domácího oddílu.
Pokuty: DK ukládá pokutu oddílu Osek ve výši 1500,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno e.

VÝKONNÝ VÝBOR

Člen VV M. Vanduch informoval za KM o činnosti výběrů OFS.
Informace odborných komisí OFS podali za STK – P. Mach, DK a ekonomická situace OFS – M. Kolářík, KR – P. Běloušek.
VV schválil proplacení nákladů za použití soukr. automobilu předsedovi OFS na pracovní poradu FAČR konané v Praze dne 27. 4. 2023.
VV projednal organizační záležitosti finále Otavský zlatý ČP.
Předseda OFS informoval o průběhu a obsahu porady FAČR v Praze.
VV projednal návrh VV FAČR ohledně zvýšení čl. příspěvků a jejich přerozdělení (50% celkové vybrané částky návrat zpět do OFS, 8–12% podpora klubů – náklady na rozhodčí a delegáty) a pověřuje administrátora OFS zasláním souhlasného stanoviska na FAČR.
VV schválil návrh na ocenění člena FO Hoslovice p. Vrzala (více než 1000 odehraných utkání za jediný klub). Ocenění bude předáno na Galavečeru fotbalu OFS 28. 6. 2023.
VV projednal přípravu Galavečera fotbalu OFS Strakonice.