SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 24. – 30. dubna.
Konstatuje nedostavení se družstva dorostu FO Vodňany k utkání OPD Sousedovice / Štěkeň – Vodňany a předává FO Vodňany k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání a s případným uložením finančního postihu FO Vodňany.
Nařizuje termín odloženého utkání PS B Bavorov / PT B – Volyně na 8. 5. 2023 v 11:00 hod. Důvodem je nesplnění nařízení STK ze strany oddílů uvedeného v minulé zprávě STK (do zasedání nebyla doručena k rukám STK dohoda termínu).
Upozorňuje FO Hoslovice na skutečnost, že část ZOU Technický doprovod družstva se nevyplňuje.
Upozorňuje FO Stachy / Zdíkov na povinnost označit v ZOU brankáře družstva a uvést ho na prvním místě sestavy družstva.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Poříčí za porušení SŘ §53/1 písm. i) (v ZOU může být uvedeno max. 7 hráčů mezi náhradníky).
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Volenice za porušení SŘ §40/3 (Hlavní pořadatel nesmí vykonávat současně funkci rozhodčího, delegáta nebo vedoucího družstva).
Důrazně upozorňuje FO na skutečnost, že ani oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele viz. znění SŘ FAČR §40/3 a §50/12!!!
Ukládá pokutu 100,-Kč dle RS čl. 34/i FO Sousedovice za závažné chyby v ZOU v utkání PS B Sousedovice – Bavorov / PT B (zápis není předán rozhodčímu laikovi a v zápisu je neoprávněně vloženo dopravné a paušál). Dopravné a paušál STK stornovala.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Vodňany za porušení SŘ §53/1 písm. a) (v ZOU PM 1-11 Vodňany A – Chelčice není uveden hlavní pořadatel).
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Vodňany za porušení SŘ §53/1 písm. a) (v ZOU PM 1-11 Vodňany A – Katovice není uveden hlavní pořadatel).
Schvaluje dohodu termínu odloženého utkání PM 12 – 21 Dražejov – Bělčice 24. 5. v 17:30 hod. Termín je již zaveden v IS.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Tomáš Kopp a Jakub Solař 2 SÚ.

DK dle § 36/1 DŘ kontumuje utkání OPD Sousedovice / Štěkeň – Vodňany 3:0 ve prospěch domácího oddílu. Ukládá pokutu oddílu Vodňany ve výši 2000,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.

DK projednala utkání OPMLŽ Dražejov – Bavorov / Prachatice B, vedoucího společenství Libora Kautmana a z důvodu chyby v RS OFS Strakonice upouští od potrestání kontumací. Výsledek dosažený na hřišti zůstává v platnosti.