SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 6. – 12. května.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání a upozorňuje FO na povinnost ověřování ZoU vedoucími družstev. Tato povinnost vyplívá ze SŘ FAČR §30/2 i) a od příští sezóny bude toto porušení postihováno dle platného RS.

Upozorňuje FO, aby prováděly kontroly IS a včas potvrzovaly žádosti (dohody) o změnu termínu.

Upozorňuje FO Dražejov na skutečnost, že v ZoU se nevyplňuje část technický doprovod družstva (viz. ZoU OPPS Dražejov – Volenice). Tato část je určena pouze pro profesionální kluby.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Martin Pecka (Katovice 1 SÚ.

Žádosti hráče Pavlík Václav ID 93090239 o prominutí výkonu zbytku trestu dle § 41 DŘ NEBYLO vyhověno.