SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 23. až 29. října.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Ukládá pokutu 200,- Kč FO Blatná dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §53/2 písm. j (v ZoU z utkání OPM Lom – Blatná B není uveden kapitán hostujícího družstva v základní sestavě).
Konstatuje na základě zprávy HR z utkání OPM Číčenice – Sousedovice B, že utkání bylo v z důvodu vhození pyrotechniky na hrací plochu domácími diváky přerušeno a po uklizení hrací plochy a vykázání diváků dohráno. Hrací doba byla řádně nastavena o čas, po který bylo utkání přerušeno. STK na základě zprávy HR předává FO Číčenice k dořešení DK. Při kontrole zápisu STK dále zjistila, že v ZoU uvedený hráč Miroslav Černý vykonával v utkání zároveň funkci oddílového rozhodčího AR1. STK předává hráče Miroslava Černého k dořešení DK za porušení SŘ §50/12.
Upozorňuje FO Číčenice na povinnost řádného vykonávání funkce oddílového rozhodčího – laika a na jeho součinnost s HR při utkání.
Konstatuje nedostavení se družstva společenství Lažiště/Nebahovy k utkání soutěže OPD Sousedovice – Lažiště/Nebahovy (toto nedostavení sdělil vedoucí hostujícího družstva předsedovi STK a domácímu oddílu dne 28.10. Předseda STK následně toto potvrdil domácímu oddílu a informoval rozhodčí a KR OFS) a předává FO společenství Lažiště/Nebahovy k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání 3:0 ve prospěch FO Sousedovice a s případným uložením finančního postihu FO společenství Lažiště/Nebahovy. Dále oddíl společenství Lažiště/Nebahovy uhradí dle RS čl. čl. 8 náhradu cestovného Sousedovice – Lažiště a zpět ve výši 2 040,- Kč (2 x 34 km x 30,- Kč) do 10 dnů po obdržení faktury od oddílu Sousedovice.
Zjistila při kontrole startů hráčů ze soupisky nenastoupení dvou hráčů (Prokeš Jiří ID 66100283 a Vaněk Vladimír ID 83070340) FO Cehnice za družstvo mužů A v soutěži OPM k utkání dle RS čl. 10. STK ukládá pokutu 2 x 200,- Kč FO Cehnice dle RS čl. 34/b za porušení SŘ §10/11.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jakub Tejml (Osek) 3SÚ.
Pokuty: Miloslav Černý (Čičenice) 500 korun. FO Čičenice 1000 korun, FO společenství Lažiště / Nebahovy 2000 korun.
Kontumace: Utkání OPD Sousedovice - Lažiště / Nebahovy se kontumuje výsledkem 3:0.

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Infotmace z jednotlivých odborných kmisí VV podali jejich předsedové.
Schválil zakoupení 2 ks notebooků a nahrazení jimi stávající již hardwarově nevyhovujících, které používají předseda DK a STK.
Projednal žádost FO Vodňany o podporu žádosti na dotaci pro výstavbu tréninkové hrací plochy a po obsáhlé diskusi tuto podporu neschválil. Následně si vzal slovo předseda VV OFS p. Zábranský a oznámil členům VV, že tuto podporu oddílu vyjádří písemně svým jménem.
Projednal a hlasováním per-rollam schválil 12. 10. 2023 podporu žádosti o dotaci na výstavbu zázemí stadionu FO Dražejov.
Projednal účast členů VV na společném zasedání JKFS s OFS v Táboře. Dle pozvánky pořadatele se zasedání zúčastní pět členů VV OFS.
Předseda OFS informoval členy VV o výstupech z jednání Regionální komise FAČR.
VV pověřil STK zpracováním Termínové listiny jaro 2024 soutěží OFS s přihlédnutím k TL soutěží JKFS a v předstihu oznamuje, že soutěže OPM a III. třída začnou v termínu 7. 4. 2024 (III. třída bude mít vložené kolo 8. 5. 2024). Semifinále Otavský zlatý ČP bude mít termín 30. 3. 2024, případně dle schválených dohod soupeřů ze strany STK (los semifinále bude včas oznámen).