SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje odehraná utkání.
Schvaluje dohody termínů odložených utkání: PS B Vodňany – Bavorov A/PT A 26. dubna od 17:00 hod.
Bere na vědomí mail FO Bavorov o odstoupení družstva dorostu Bavorov/PT B ze soutěže. Všechna utkání tohoto družstva budou anulována.
Předává FO Bavorov k dořešení DK s návrhem finančního postihu za odstoupení ze soutěže OPD v průběhu soutěže.
Provedla kontrolu ZoU odehraných z utkání 14. 4. – 18. 4. 2022.
Předává na základě provedených kontrol ZoU k dořešení DK vedoucího družstva FO Mnichov – Samec Jiříza porušení SŘ §53/1 j (neuvedení kapitána družstva v základní sestavě).
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Na základě znění Procesního řádu FAČR §26/5 zastavuje řízení o protestu FO Katovice.
Důrazně upozorňuje FO Bavorov na dodržování termínů utkání, zejména jejich začátků (viz. čerpání čekací doby v utkání PS B dne 16. dubna).
Upozorňuje společenství FO Stachy/Zdíkov na neuskutečnění utkání 11. kola OPD Bavorov/PT B – Stachy/Zdíkov dne 24. dubna z důvodu odstoupení domácího družstva ze soutěže.
Upozorňuje FO soutěže dorostu na možnost uplatnění náhrad dle RS čl. 19 – Odhlášení, nebo odstoupení ze soutěže a zaslání těchto náhrad ke schválení STK.
Žádá FO Volenice a Střelské Hoštice o dohodu nového termínu vzájemného utkání v soutěži ml. přípravek. Utkání nelze sehrát v zatím dohodnutém termínu 28. 5. z důvodu termínu začátku nadstavby této soutěže v víkendu 28. 5. a 29. 5. Nová dohoda bude bez poplatku STK.
Upozorňuje FO soutěže OPD na možnost sehrání přátelských utkání družstev, která mají volný los z důvodu odstoupení družstva Bavorov/PT B ze soutěže. V případě potřeby obsazení utkání rozhodčími kontaktujte STK. Ve spolupráci s KR OFS se budeme snažit tato utkání obsadit delegovanými HR. Pro tato utkání samozřejmě platí odehrání mimo úřední termín soutěží OFS.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jan Fröml (Balvani) a Igor Hanák (Osek) 1 utkání od 19. dubna.
Pokuty: Jiří Samec (Mnichov) 300 korun.
Bere na vědomí odhlášení družstva TJ Sokola Bavorov/Prachatice B ze soutěže dorostu. Projednání případu se uskuteční na zasedání DK 26. dubna.