SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje odehraná utkání.
Schvaluje dohody termínů odložených utkání: III. tř. Sousedovice B – Čestice 18.4. od 17:00 hod. OPŽ Osek/Lnáře – Sedlice/Doubravice 19.4. od 17:00 hod. OPM Malenice – Balvani 14.5. od 17:00 hod. OPM Doubravice – Drahonice 22.4. od 17:00 hod. PS A Dražejov – Sedlice/Doubravice 20.4. od 17:00 hod a PM A Dražejov – Stř. Hoštice 19.4. od 17:00 hod.
Žádá FO o nahlášení dohod termínů odložených utkání z víkendu 9. – 10. 4. 2022 k rukám STK nejpozději do 19. 4. 15:00 hod. V případě nenahlášení v tomto termínu STK termín nařídí. STK bude tyto dohody změn termínů akceptovat bez poplatku.
Provedla kontrolu zápisů o utkání z odehraných utkání. Na základě zjištěných nedostatků, zejména v nedodržení znění SŘ §53/3, předává HR dotčených utkání k dořešení KR OFS: Sýkora Josef, Rada Václav, Hoch Karel, Kopp Karel, Zábranský Václav, Vokáč Václav, Hrašný Martin.
Na základě provedené kontroly zápisů o utkání z odehraných utkání soutěží OFS předává k dořešení DK vedoucí mužstev těchto FO: Junior – Polan Pavel, Katovice – Barvíř Jiří, Cehnice – Frčka Michal, Poříčí – Pešek Libor, Poříčí – Vávra Stanislav, Chelčice – Pěsta Jan, Balvani – Laně Josef, Bavorov – Kulík Jiří.
Provedla kontrolu vložených soupisek a seznamu hráčů v IS.
Zahájila řízení o protestu družstva starší přípravky FO Katovice z utkání PS A Junior C – Katovice a vyzývá FO Katovice k odstranění vad protestu ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto vyzvání tak, aby protest splňoval náležitosti vyplývající z platného znění Procesního řádu FAČR.
Žádá administrátora(y) FO Bavorov o kontrolu zadaných změn termínů utkání klubového IS a o případnou komunikaci se soupeři ohledně potvrzení žádostí, tak aby tyto byly včas v IS potvrzeny a na dotčená utkání mohla být provedena delegace rozhodčích.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Michal Pečený (Čičenice) 4 utkání, Josef Mourek (Lnáře) 1 utkání, oba od 10.4.
Zákaz funkce: Jiří Barvíř (Katovice) 4 utkání od 10.4.
Pokuty: Stanisla Vávra (Poříčí) a Josef Laně (Balvani) 500 korun. Jiří Kulík (Bavorov) a Pavel Polan (Junior) 300 korun. Jiří Barvíř (Katovice) a Michal Frčka (Cehnice) 200 + 200 korun. Libor Pešek (Poříčí) a Jan Pěsta (Chelčice) 200 korun.
Upozorňuje KR na některé závažné a některé méně závažné chyby R v ZoU (viz. STK)