Jak to vlastně vše začalo, jak šel ten čas. Před mnoha lety - chtělo by to nové kabiny. Před několika roky - chtělo by to už do prkýnka ty nové kabiny!!! Dva roky tomu nazpátek – snad budeme mít nové kabiny? Rok nazpět – budeme mít konečně nové šatny, ještě kdo je postaví. Den „D“ - 5. červen 2021 – máme je. Jsou nové a jsou hezké.

Původní budova šaten sportovního areálu, kterou doposud využívali fotbalisté, tenisté, ale i žáci a studenti volyňských škol, byla vybudována v letech 1961 – 1962. Postupem doby se kabiny staly nevyhovujícími a vyvstála potřeba tuto situaci řešit. Nebylo hospodárné objekt rekonstruovat, a tak se přistoupilo k jeho demolici a k výstavbě objektu zcela nového. Na jeho místě pak vyrostlo kvalitní zázemí pro sportovní kluby. Současně se stavbou šaten se zrekonstruoval i tenisový kurt, který při stavbě posloužil jako zařízení staveniště pro výstavbu kabin.

Ve Volyni finišují přípravy na slavnostní otevření nového sportovního zázemí.Ve Volyni finišují přípravy na slavnostní otevření nového sportovního zázemí.Zdroj: Jan ŠkrleV nových prostorách jsou čtyři nové šatny pro fotbalisty a dvě nové šatny pro tenisty. Každá šatna má své sprchy a záchody. Místnosti jsou dále vybavené šatními boxy, skříněmi, kompresorem na míče, stoly a dalším doplňujícím příslušenstvím. V objektu je také samostatná šatna pro rozhodčí se sprchou a záchodem a místnost pro přípravu zápisů o utkáních. Součástí objektu je i záchod pro imobilní občany, prádelna a technická místnost. V šatně pro tenisový klub je osazena domácí vodárna pro využití vody ze stávající studny. Na čelní stěně budovy nechybí výsledková tabule, název klubu, znak oddílu a znak města.

Celá akce vyšla na více než třináct milionů korun. „Město Volyně se na akci podílelo částkou tři miliony osm set tisíc korun, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pak částkou devíti milionů a čtyři sta tisíc korun.

V SK Slavoj Volyně hledíme i do dalších let a připravujeme další projekty, které by vylepšily zázemí sportovního areálu. Letos bychom rádi ještě stihli zastřešení terasy před klubovnou a bufetem. Na příští rok připravujeme opravu a zateplení střechy bufetu a klubovny, do které zatéká. V roce 2023 se chceme vrhnout do opravy střechy tribuny, která je již na několika místech děravá. O rok později máme v plánu provést zateplení a opravu fasády bufetu a klubovny. Vše je a bude realizováno pro zlepšení zázemí pro fotbalisty a tenisty, pro příjemný pobyt Vás fanoušků a příznivců na sportovních utkáních a jiných doprovodných akcích.

Ve Volyni finišují přípravy na slavnostní otevření nového sportovního zázemí.Ve Volyni finišují přípravy na slavnostní otevření nového sportovního zázemí.Zdroj: Jan ŠkrleSoučástí slavnostního otevření kabin bude také výstava z historie oddílu, kde budou mimo jiné k vidění kopie zakládajících stanov klubu, doklady o výstavbě původních kabin a hřiště ve Sportovní ulici, dobové fotografie z výstavby hřiště, z fotbalových a tenisových zápasů. Na dalších výstavních panelech se rovněž dozvíte něco o současném dění, doloženým fotografiemi z mistrovských a přátelských zápasů. Součástí výstavy budou i časové fotografie dokumentující historii stavby nových kabin.

Pro širokou veřejnost, naše věrné fanoušky a všechny příznivce fotbalu a tenisu uspořádáme v sobotu 12. června 2021 další den s velkým „D“ – Den otevřených dveří, a to od 9:00 hod. do 14:00 hod. Součástí dne budou i přátelská utkání přípravek a mladších žáků. Všechny Vás tímto srdečně zveme. Přijďte se podívat. Rádi Vás novými kabinami i celým sportovním areálem provedeme a se vším z chodu klubu seznámíme.

Václav Valhoda, předseda SK Slavoj Volyně