SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu došlých přihlášek do soutěží a konstatuje následující počty přihlášených: OPM 13, III. tř. 14, OPŽ 9, OPMLŽ 8, PS 17, PM 16, ČP 6, 35+ 5 (dva FO požádaly o možné dodatečné přihlášení do pátku 21. 6. 2019).

Ukládá pokutu 300,- Kč FO Kladruby dle RS čl. 34/i (pozdní zaslání přihlášky do soutěže). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.

Uzavřela z pověření VV OFS soutěžní ročník 2018-2019, kromě soutěží přípravek (dohrávky odložených utkání v termínu do 28. 6.).

Konstatuje na základě došlých přihlášek do soutěží a vyjádření oddílů, že ze III. třídy mužů žádný z dotázaných oddílů nereflektuje na postup do OPM a sestupující z OPM FO Radošovice také nereflektuje na setrvání v soutěži OPM.

Schvaluje odehraná utkání včetně soutěže 35+. Konečné pořadí: 1. Čkyně 33, 2. Katovice 21, 3. Strunkovice 14, 4. Čestice 13, 5. Bavorov 4.