Post předsedy OFS Strakonice obhajuje stávající předseda Václav Zábranský. To, že svou práci dělá dobře, potvrzuje fakt, že nemá žádného protikandidáta a měl by tak předsedou zůstat i na další čtyři roky. Do výkonného výboru kandidují (dle abecedy) Václav Albrecht, Pavel Běloušek, Jiří Iral, Miroslav Kolářík, Václav Krejčí, Markéta Kunešová, Petr Mach, Václav Mrkvička, Václav Valhoda, Michal Vanduch a Jaroslav Vondráček. Na tři místa v revizní komisi kandidují Milan Hoch, Petr Janoch a Karel Matas.

16.45 - Valnou hromadu zahájil stávající předseda Václav Zábranský. Předsedajícím VH byl zvolen Tomáš Hajdušek, který celou VH povede.

Tomáš Hadušek vede VH OFS Strakonice.Tomáš Hadušek vede VH OFS Strakonice.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

16.50 - Na Valné hromadě je přítomno 27 delegátů s hlasem rozhodujícím, což činí 87%. Jiří Kulík navrhl doplnit program o body Změna sídla OFS, Navýšení počtu členů VV na 11 a Doporučení delegátů Krajské VH ohledně volby předsedy. 

16.55 - Zvoleny byly mandátová a návrhová komise. Následně byla zvlena Volební komise.

17.05 - Zprávu o činnosti VV OFS Strakonice přednesl stávající předseda Václav Zábranský.

Václav Zábranský.Václav Zábranský.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

17.15 - Václav Zábranský hovořil i o vizích do budoucna. Například o znovuzavedení sportovních tříd a tréninkovho centra mládeže.

17.25 - Ocenění za dlouholetou práci pro fotbal obdrželi Jaroslav Hodánek, Josef Čabrádek, Karel Boublík a Josef Horňák.

Došlo i na ocenění zasloužilých fotbalových činovníků.Došlo i na ocenění zasloužilých fotbalových činovníků.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

17.30 - Zprávu revizní komise přednesl Petr Janoch.

17.35 - Podrobnou zprávu o hospodaření svazu přednesl Miroslav Kolářík.

17.45 - VH jedná o změnách Stanov OFS. Prvním návrhem je změna sídla na U Nádraží 984, Strakonice. Druhým návrhem je rozšíření VV na 11 lidí (předseda, místopředseda a 9 členů VV).

17.53 - Změna sídla OFS Strakonice byla Valnou hromadou změněna na U Nádraží 984. Zvýšení počtu členů VV z devíti na jedenáct schváleno nebylo. Proti tomuto návrhu hlasovalo 18 delegátů VH.

17.57 - Před volbou předsedy VV oznámil kandidát na tuto funkci Václav Zábranský, že se o post předsdy bude ucházet na poslední funkční období. Předsedající VH Tomáš Hajdušek navrhl, aby se hlasovalo veřejně. Tento návrh byl jednohlasně schválen. Václav Zábranský byl zvolen předsedou VV OFS Strakonice na další čtyři roky všemi přítomnými delegáty.

18.00 - Nově zvolený předseda Václav Zábranský poděkoval delegátům ze důvěru. Poděkoval všem svým kolegům z předchozího VV za práci a uvedl, že doufá, že ti kandidáti, kteří neprojdou do VV, pomohou v různých komisích k hladkému chodu OFS Strakonice.

18.05 - Začalo se volit do VV OFS Strakonice.

Volí se do VV OFS Strakonice.Volí se do VV OFS Strakonice.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

18.33 - Za členy VV OFS Strakonice byli hned v prvním kole zvoleni Pavel Běloušek, Jiří Iral, Miroslav Kolářík, Václav Krejčí, Markéta Kunešová, Petr Mach, Václav Mrkvička a Michal Vanduch.

18.35 - Následuje volba členů Revizní komise OFS Strakonice.

18.41 - Členy RK byli zvoleni Milan Hoch, Petr Janoch a Karel Matas.

19.15 - Návrh na podporu některého z kandidátů na předsedu KFS Jihočeského kraje nebyl schválen. VH nechává volbu na svých zástupcích z OFS Strakonice přítomných na VH KFS.

19.20 - Delegáti schválili usnesení VH OFS Strakonice.

19.22 - Předsedající Tomáš Hajdušek zakončil jednání VH OFS Strakonice.