VÝKONNÝ VÝBOR

Bere na vědomí zprávy předsedů odborných komisí OFS.
Bere na vědomí informace předsedy OFS a člena VV Miroslava Koláříka z proběhlé VH FAČR.
Schvaluje proplacení použití soukromého vozidla předsedovi OFSVáclavu Zábranskému na VH FAČR v Olomouci.
Potvrdil s ohledem na losovací aktivy ŘKČ a JčKFS již oznámený termín losovacího aktivu OFS 27. 6. 2024. Místo konání Solovna Strakonice v 16:00 hod.
Doporučuje oddílům přihlašujícím se do soutěží přípravek uvést v přihláškách do soutěží termín svých utkání ve všední den (VV doporučuje ČT, který bude úředním termínem pro soutěže přípravek vzhledem k tomu, že více než 80% utkání je v právě končícím soutěžním ročníku překládáno dohodami na všední dny). Výše uvedené bude s oddíly konzultováno na losovacím aktivu OFS.
Schválil změnu termínu finále Otavský zlatý ČP z důvodu nezpůsobilé hrací plochy v Katovicích na termín 19. 6. 2024. Jako náhradní hrací plochu VV schválil HP Sedlice.
Schválil proplacení startovného družstvu rozhodčích OFS na turnaji rozhodčích pořádaným OFS Písek ve výši 1 000,- kč/družstvo.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 27.5. – 2.6. 2024.
Bere na vědomí zprávu HR z utkání OPM Volyně B – Balvani Strakonice ohledně námitky k netekoucí teplé vodě v kabině hostů a neposkytnutí občerstvovacích nápojů. Na základě provedeného šetření, zprávy HR a písemného vyjádření FO Volyně konstatuje STK, že teplá voda v kabině hostů byla k dispozici v dostatečném množství a občerstvení – nápoje hostující oddíl odmítl s odůvodněním, že má dostatek vlastních nápojů.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Osek za porušení SŘ §53/1 písm. a). V ZoU z utkání OPPS Osek – Volenice není uveden Hlavní pořadatel.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Katovice za porušení SŘ §50/12. V ZoU z utkání OPPS Katovice – Bavorov/PT B je uveden vedoucí domácího družstva zároveň jako oddílový rozhodčí – laik.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Vodňany za porušení SŘ §50/12. V ZoU z utkání OPPM Vodňany – Volenice je uveden vedoucí domácího družstva zároveň jako oddílový rozhodčí – laik.
Nařizuje z důvodu nedohody oddílů termín utkání III. třídy Štěkeň B – Mnichov na 15. 6. v 10:00 hod.
Ukládá oddílům odložených utkání v týdnu 27.5. – 2.6. 2024 vložit do IS dohody nových termínů nejpozději do 7.6. 2024, jinak budou termíny utkání ze strany STK nařízeny.
Oznamuje na základě rozhodnutí VV OFS nový termín finále Otavský zlatý ČP dne 19.6. 2024, místo konání a čas zůstávají v platnosti. V případě nepříznivého stavu HP v Katovicích je jako náhradní hrací plocha schválena HP v Sedlici (změna bude případně včas oznámena). Změna termínu je již vložena v IS.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Marek Martínek (Cehnice) a Filip Fiala (Mirovice) 1 SÚ.