SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 10. – 16. června.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Schvaluje odehraná utkání.
Provedla kontrolu přihlášených družstev do soutěžního ročníku 2024/2025.
Oznamuje postupy a sestupy v soutěžích OFS následovně:
OP muži: Z krajské I.B třídy sestupují TJ Dražejov a TJ Sokol Bělčice. Do I.B třídy se nepřihlásilo žádné družstvo z prvních čtyř míst OP mužů. Do III. třídy sestupují Balvani Strakonice.
III. třída: Do OP mužů postupuje TJ Sokol Mnichov.
Žádá oddíly Bělčice a Balvani Strakonice, nováčky soutěží dle RS čl. 8, aby nahlásily termín svých domácích utkání (nováčci soutěží tzn. postupující i sestupující mohou hrát buď v sobotu 3 hoiny. před ÚT a dřív, nebo v neděli.). TJ Dražejov bude své termíny hlásit dle dotčeného článku č. 8. U TJ Sokol Mnichov STK předpokládá termín neděle ÚT, tak jak bylo uvedeno v přihlášce do soutěže (případnou změnu obratem nahlaste).
Oznamuje, že uzavření soutěží a ukončení soutěžního ročníku 2023/2024 bude vzhledem k dohrávkám v tomto týdnu provedeno na příští schůzi STK v úterý 25. června.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Dominik Holman a Michal Mráz (oba Sousedovice) 1 SÚ.