Bere na vědomí konec smlouvy Grassroots trenéra mládeže OFS Strakonice ke dni 30. června.

Navrhuje Jč KFS vypsat výběrové řízení na pozici GTM OFS Strakonice. Podmínky pro uchazeče budou zaslány na oddíly. Zájemci se mohou závazně přihlašovat na mail OFS: facr.ofsst@email.cz do 30. května.

Projednal a schválil na základě platného znění SŘ FAČR o doplňování soutěží zařazení oddílu FC Volenice 2013 do soutěže OP Dudák muži v novém soutěžním ročníku 2020-2021.

Schválil snížení soutěžního poplatku do nového soutěžního ročníku pro FO na 200,- Kč. Systém soutěží zůstane stejný jako v právě nedokončením soutěžním ročníku. Soutěže budou zahájeny pouze v případě, že zájem o start projeví 4 a více družstev.

Schválil, že losovací čísla oddílů a jejich družstev v novém soutěžním ročníku zůstanou stejná jako v právě nedokončeném soutěžním ročníku. Výměna losovacích čísel je možná pouze dohodou oddílů.

Ukládá předsedkyni KM předložení návrhu na obsazení trenérů výběrů OFS a návrhu na složení KM pro soutěžní ročník 2020-2021 v termínu do 31. května.

Upozorňuje FO na termín zaslání přihlášek do soutěží k rukám OFS v termínu do 14. 6. 2020 (možno mailem, nebo poštou).