Sportovně technická komice:

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání OPM a semifinále Otavský zlatý ČP. Schvaluje odehraná utkání.
Bere na vědomí neodehrání utkání OPM Dražejov B – Poříčí/Katovice B z důvodu nezpůsobilé HP.
Ukládá FO Dražejov a Poříčí nahlásit do příští schůze STK (11. dubna) dohodu náhradního termínu odloženého utkání OPM Dražejov B – Poříčí/Katovice B. V případě nedohody bude termín utkání nařízen.
Upozorňuje FO Vodňany na dodržení ustanovení RS čl. 8 Termíny a začátky utkání. Toto se týká zejména utkání družstva dorostu (utkání nelze hrát v SO a NE v úřední termín). STK ukládá FO Vodňany neprodleně vložit do IS dohody termínů svých domácích utkání se soupeři v soutěži OPD.

Výkonný výbor:

Provedl kontrolu plnění uložených úkolů z minulého zasedání.
Předsedkyně KM informovala VV ohledně činnosti výběrů OFS.
Předsedové KR a STK informovali VV o proběhlém semináři administrátorů klubů a oddílových rozhodčích přípravek.
VV projednal organizaci a úroveň proběhlých zimních turnajů mládeže a vyjádřil spokojenost s účastí ze strany FO i s úrovní jednotlivých turnajů.
Miroslav Kolářík informoval VV o ekonomické situaci OFS – vzato na vědomí a VV schvaluje došlé faktury.
GTM OFS Tomáš Kostka informoval VV o plánu činnosti pro jaro 2023, o proběhlých turnajích mládeže, o vzniku výběru OFS r. 2013, o meziokresním turnaji děvčat ve Vacově, o turnajích a činnosti FO 3+0.
Předseda STK informoval VV o připravenosti jarní části soutěží.
Předseda KR informoval VV o stavu rozhodčích OFS a delegacích k utkáním.
VV schválil nákup vybavení pro rozhodčí OFS, jedná se o vycházkovou soupravu včetně trička a krátkých kalhot, která bude pro rozhodčí povinná, finanční spoluúčast rozhodčích bude 50% pořizovací ceny.
VV projednal a schválil nákup signalizačních praporků pro rozhodčí.
VV schválil na návrh předsedy STK novým členem STK Luboše Rychtáře.
VV ukládá STK uložit pokuty dle RS čl. 34/h ve výši 500,- Kč FO, které se nezúčastnily semináře oddílových administrátorů a oddílových rozhodčích (Doubravice, Kladruby, Mnichov, Volenice, Vodňany).