Děti se do školy těšily a to hlavně na kamarády a na aktivity a změnu v denním režimu vůbec. Nucená přestávka zaskočila nejen je, ale i pedagogy. „Pracujeme z domova, děti pravidelně odevzdávají požadované úkoly i s přílohami do systému, i pro nás v tom bylo hodně nového,“uvedla ke způsoby výuky na dálku třídní učitelka první třídy Ivana Třeštíková. Z její třídy dorazilo v pondělí do školy
15 dětí a k tomu přibyl i jeden nový žáček. Dalších osm dětí pokračuje ve výuce na dálku.
První den byl naprosto netradiční, ale připomínal v mnohém začátek školního roku v září. Děti zářily štěstím, že zase vidí kamarády, se kterými se narychlo rozloučily v březnu a těšily se na to, co přijde. „Já nemohla ani dospat,“ prohlásila Nikolka Steiberová z první třídy.
Dokončit učivo, zpracovat a opakovat již naučené, to čeká děti v čase do konce června.
Tak jim přejme hodně úspěchů, pak přijdou letní prázdniny.

Alena Šrámková