Pes by měl prokázat ochotu k práci, hlasitost, rychlost a ostrost. Dovolte mi, abych ocitovala Zkušební řád: Při individuální zkoušce z norování by měl norník prokázat svou upotřebitelnost při norování na lišku. Plemena norníků byla k tomuto náročnému lovu speciálně vyšlechtěna, a je tedy jedním z nejdůležitějších úkolů našich kynologů vlohy potřebné k tomu lovu v nornících udržovat, zpevňovat a podporovat.
Zkoušky v přírodní noře nejvíce odpovídají situaci při lovu. Zkoušky jsou pořádány organizacemi ČMMJ a chovatelskými kluby pro psy ve věku 12 měsíců a nesmí mít charakter soutěže ani komerční zaměření. Lišky i psi z hlediska vakcinace podléhají zásadám Státní veterinární správy a za dodržování těchto pravidel uvedených v propozicích odpovídá pořadatel.
Zkouška se provádí v umělé noře. Nora musí být postavena na rovině nebo v mírném svahu, na stinném místě, podle možnosti v lese. Kotle musí být uzavíratelné tak, aby byl znemožněn přístup psa k lišce. Strop nory je v úrovni okolního terénu a je zhotoven z prken, sestavených ve vhodných dílech a utěsněný tak, aby do zavřené nory nevnikalo světlo. Strop nory musí umožňovat kdykoli a v kterémkoli místě noru otevřít. Tím je zajištěna bezpečnost jak lišky, tak psa.
Pamětníci jistě ještě vzpomenou doby minulé, kdy byl možný přímý kontakt lišky se psem, dnes však dle veterinárních nařízení a zákona dělí od sebe lišku a psa mřížka. Pokud pes v průběhu zkoušky v zápalu boje vezme za mřížku, rozhodčí ihned dá pokyn normistrům k přehnání lišky do dalšího kotle, aby nedošlo k úrazu psa.
Tyto zkoušky jsou velmi potřebné hlavně v honitbách, kde je přemnožená populace lišek a je třeba ji udržet ve zdravém počtu, aby tak bylo zajištěno rozmnožení drobné zvěře jako jsou bažanti, koroptve nebo zajíci, kteří se často stávají potravou lišek. Pro většího jedince nebývá problém ulovit srnče. Potravou lišek jsou samozřejmě i drobní hlodavci, což vítají nejen myslivci, ale i zemědělci. Problém však nastává ve chvíli, kdy počet jedinců v honitbě překročí zdravé či chcete-li únosné množství a liška se pak vydá do měst a obcí pytlačit na dvorky, v dnešní době i do měst vybírat odpadky kolem popelnic.
Přirozenou plachost lišky ztrácejí nejen v případě hladu, ale pokud jsou nemocné. Lišky chované myslivci za účelem zkoušek norování podléhají přísnému dozoru veterinární správy, je nutné mít patřičná povolení a dodržet podmínky k chovu,aby byla zachováno pohodlí zvířete. Často jsou to rodinní mazlíčci, zvyklí na lidi a psi, a tak je občas na nácviku možné vidět lišky, které znají svou „práci“ a samy přebíhají na pokyn normistrů mezi kotli a ze psů mají srandu.
Vzhledem ke stále trvajícím omezením a občas i strachu jedinců z nákazy, někteří i v průběhu nácviků zjistili, že ještě neuzrál ten správný čas pro tuto práci a je třeba nechat psa dorůst, přihlásilo se na zkoušky norování dne 13.června celkem 18 psů. Na ranním zahájení jich přivítal předseda kynologické komise 17 a popřál všem s vrchním rozhodčím zkouškové štěstí. Vůdce i pes mohou být připraveni jak chtějí, ale i pes je jen živá bytost a někdy nemá svůj den, vstane z pelechu špatným během a může se stát, že nepředvede ten správný výkon a vše co umí. Proto se tradicí stalo přání Zkouškového štěstí. Další nádhernou tradicí jsou slavnostní famfáry u nás tradičně v podání trubačů OMS Strakonice, které vede předseda kulturní komise Miloš Vondrášek. Nejčastěji můžete potkat sourozence Lenku a Václava Podlahovi a Radima Svobodu, které jste měli možnost slyšet i Svatohubertské troubené mši ve strakonickém kostele.
Po slavnostním zahájení bylo možné přistoupit k samotné zkoušce. V prostoru oplocené nory se už tak směl pohybovat pouze vrchní rozhodčí Karel Uhlík, rozhodčí Antonín Růžička a Stanislav Vachta, normistři Ondřej Častoral a Zdeněk Liška. K nim samozřejmě patří správce nory Jaroslav Košatka, který je zároveň i zástupcem Mysliveckého spolku Drahonice.
Liška byla vsukem vpuštěna do nory a uzavřena v prvním kotli,kde ji pes musí 1 minutu hlásit (tedy štěkat). Pes musí dosáhnout prvního kotle do 2 minut od vypuštění a musí před ním doléhat 1,5 minuty. Po uplynutí této doby se liška přežene do třetího kotle a opět uzavře. Od vypuštění psa z prvního kotle ke ktřetímu se měří disciplína rychlost. Doléhání u třetího kotle trvá 1,5 minuty. Čas doléhání u obou kotlů může být zkrácen, jak je výše uvedeno,právě kvůli zranění psa.
Obvzláště teriéři jsou při této disciplíně rázní a hrozí tak například ulomení zubu. Výsledek každé zkoušky a známky z jednotlivých disciplín, je vrchní rozhodčí povinen zapsat do průkazu původu. Každý pes může absolvovat zkoušku maximálně třikrát. Každá disciplína je hodnocena známkou 4, 3, 2, 1 nebo 0. Přičemž 4 nejlepší možné hodnocení a 0 ve většině připadů znamená hodnocení „neobstál“. Jak říká MVDr. František Šimek své oblíbené rčení: „Kdo nedostal nulu, neváží si jedničky.“
Celkem takto obstálo 15 jedinců, 2 měli bohužel neobstáli, zda za tímto verdiktem stála nedostatečná příprava, slabé vlohy jedince, či snad málo toho příslovečného „zkouškového štěstí“ to už se můžeme jen dohadovat a přát vůdcům, aby příští verdikt byl příznivější.
Mohli jste zde sledovat rozdíl v práci jezevčíku, německých loveckých teriérů u nás též zvaných jagdteriérů a zástupců plemene Parson russel teriér. Díky štědrosti sponzorů si vůdci pro své svěřenci odnesli věcné ceny v podobě vzorků granulí a pamlsků, pro sebe hrnečky s logem OMS Strakonice a někteří i nějakou tu drobnost pro svou drahou polovičku, která jim umožňuje časově a finančně velmi náročný výcvik psa loveckého plemene.
Ty časy kdy byl lovecký pes někdy vnímán jako, s prominutím „spotřební zboží“, jsou dnes dávno pryč. Samotné pořízení, držení a výcvik takového psa je velká výzva nejen pro svou časovou a finanční náročnost. Lovečtí psi jsou pro své majitele často rovnocennými společníky a parťáky a neumí si jeden bez druhého svůj koníček představit. Není totiž šťastnějšího psa, než toho,který může vykonávat to k čemu byl vyšlechtěn. A stejně tak je šťastný jeho majitel, který ho při té práci může sledovat. Koho by zajímala práce psů loveckých plemen, aktuálně ohařů, ten bude srdečně vítán v sobotu 18. července v Drahonicích na Lesních zkouškách ohařů, kde tito psi získají loveckou upotřebitelnost pro barvářské disciplíny, tedy dosled spárkaté zvěře a dohledávku a přinášení zvěře pernaté i srstnaté.
Zájemce o myslivost rádi přivítáme i na Chovatelské přehlídce trofejí, kterou letos ve spolupráci s OMS Strakonice a orgány státní správy Životního prostředí Strakonice, Vodňany a Blatná, uspořádal myslivecký spolek Předslavice ve Střiteži. Chovatelské přehlídky trofejí sloužejí k hodnocení kvality zvěře a správnosti odstřelu v dané lokalitě. I odlov zvěře má totiž svá přísně daná pravidla.  Myslivec v lese vykonává funkci ošetřovatele v podobě přikrmování, veterináře při sanitárním odstřelu a plemenářské inspekce při volbě srnců do chovu a těch, kteří už v plemenitbě nejsou a nebo ani nemohou být přínosem.
Pokud Vás tedy zajímá, jaká zvěř se ve zdejších honitbách vyskytuje, máte možnost přehlídku navštívit ve dnech 25. 6. Od 10:00 hod. do 17:00 hod., 26. a 27. 6. od 10:00 hod. do 20:00 hod. a 28.6. od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Budeme se na Vás těšit!

Hana Hejduková,
jednatelka OMS Strakonice