Na obou školách si Jaromíra Nováková a Jaroslava Krejčová spravedlivě rozdělily práci. Jedna operovala u žáčků na prvním stupni, kde sáhla nejen po tématu dopravní bezpečnosti, ale otevřela i téma velmi aktuální – nebezpečí na internetu a sociálních sítích. Bohužel se totiž rozmohlo, že zejména dívky zakládají falešné profily na sociálních sítích svých sokyň a plní je posměšnými a nepravdivými informacemi. To může vést k dlouhotrvající, ba až nezvratné psychické újmě oběti.

Druhá preventistka se ujala osmých a devátých ročníků, kdy ve tříhodinovém bloku odprezentovala protidrogový vlak. Tato beseda je doplněna o skutečné události ze Strakonicka, spojené s dostupnými i zakázanými omamnými a psychotropními látkami, jež mnohdy skončily i tragicky.

Snad si děti vezmou alespoň část varování k srdci a uvědomí si, že je to jen a jen jejich život a je jen jeden.