Výstava ilustrovaných klíčových událostí Komenského života je součástí projektu Komenský 2020, který vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů. Cílem projektu je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě.
Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti.

Výstava Komenského "timeline"ke Dni učitelů
místo konání: Artwall Strakonice
termín konání: do 11. 4. 2021

Artwall Strakonice je otevřená galerie pod širým nebem v ulici Želivského. Obrazy najdete na zdi poblíž parku, pobočky knihovny a střední průmyslové školy.

Ilustrace: Ester Kuchynková
Grafický design: Matouš Marťák