Kvůli mimořádným opatřením ohledně koronaviru, ale zápis probíhá bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. 
Stačí tedy vytisknout formulář, který najdete na stránkách www.msvolyne.cz ve složce informace k zápisu do MŠ.
Správně vyplněný tiskopis rodič vloží do obálky, označí heslem „Zápis do MŠ – neotvírat“ a pošle na adresu: Mateřská škola Volyně, Pod Malsičkou 598, 387 01 Volyně. Nejzazší datum doručení poštou do MŠ je čtvrtek 6. května 2021.
Možné je i podání přihlášky, přes datovou schránku, e-mailem ( s elektronickým podpisem), vhozením do uzamčené poštovní schránky MŠ, po domluvě předat osobně.