Přírodně-krajinářský zámecký park v anglickém stylu se rozkládá na ostrově mezi řekou Otavou a městským mlýnským náhonem v části města, zvané Zářečí.

V 16. století, za doby panování rodu Švihovských z Rýzmberka, se tato lokalita označovala pomístním názvem „Luh“ a týkal se jí jeden z artikulů Theobalda Švihovského vydaný roku 1596. Zakazoval přístup do těchto míst za účelem kácení dříví a lovu ryb či perel pod trestem ztráty hrdla. „Luh“ tak byl zarůstající pastvinou až do počátku 19. století.

V době, kdy Horažďovice drželi Rummerskirchové (1800–1834), zde došlo patrně k drobným romantickým úpravám a místo bylo nazýváno „Karlovým údolím“.

7. září 1835 se v „Luhu“ konala slavnost vítání nové vrchnosti – Kinských. S prvními parkovými zásahy započal panský zahradník Schwarz, v jehož práci pokračoval Karl Haibl. Definitivní úprava proběhla po roce 1868 na základě projektu dvorního zahradníka Kinských Friedricha Wunschera.

Tvarohové knedlíky s jahodami a opraženou strouhankou.
Jahodové knedlíky miluje každý, tyhle skvělé recepty si rozhodně uložte

V minulosti vedla parkem veřejná cesta na Sušici, která byla posléze přeložena. Uprostřed ostrova stávala hájovna na půlkruhovém půdorysu a hajný zde choval pávy. Konalo se tu několik regionálních hospodářských výstav. V roce 1864 se jednalo o „První hospodářskou výstavu okresu Horažďovického“. O třicet let později se tu uskutečnila „Krajinská národopisná výstava“, kterou ještě dlouho připomínal výstavní pavilon vybudovaný v těsném sousedství hájovny. „Ostrov“ rádi a často navštěvovali hudební pedagog Otakar Ševčík nebo básník Rudolf Mayer. V březnu roku 1920 se tu odehrál i první fotbalový zápas v Horažďovicích. Po roce 1945 park, tehdy zvaný „Fučíkův“, pustl. Kompletně revitalizován byl park v roce 2010 za pomocí evropských dotačních programů.

Dnes je v parku na sedmdesát druhů stromy a keřů (ozdobné smrky, 3 druhy lip, borovice vejmutovky, javory kleny, jilmy, duby, akáty, břízy, střemchy, vrby, jabloně a liliovníky, vajgélie, kaliny, vilín, hortenzie, pěnišník a azalka, různé tavolníky, pámelníky, zimolez, tatarský javor, čimišník, čilimník, brslen, dřišťál, pustoryl, šeřík, ptačí zob či svída) a park slouží jako klidové zázemí pro obyvatele města Horažďovic s rozlohou cca 17,5 ha. Stáří některých stromů se odhaduje na 300 let.

V sousední Panské zahradě můžeme také vidět mohutný dub Šternberk s obvodem kmene 430 cm. Zdroj: muzeumhd.cz