Základní škola Volyňka, z.s. staví svůj výukový koncept na systému integrované tématické výuky. Jak je patrno z názvu, je na takové škole učivo všech předmětů (český jazyk, matematika, angličtina, francouzština, přírodověda, pracovní činnosti, výtvarná výchova) spojeno v nějaký tématický celek. Děti se během měsíce září věnovaly tématu – „Svět kolem nás“. V rámci projektu jsme se učili pracovat s mapou, poznávat mapové a turistické značky, naučné stezky v okolí a pracovali na naší vlastní naučné stezce, kterou bychom vám rádi představili.
Naučná stezka žáků ZŠ Volyňka začíná a končí u vstupu do budovy školy. (Nám. Svobody 147, Volyně)
Na stezce je celkem 16 stanovišť, z nichž se výletníci mohou dozvědět různé informace o Volyni. Jedna z tabulek je oboustranná. Na to která, musí výletníci zkusit přijít sami. Dvě z tabulek mají navíc formu odlišnou od ostatních a jsou ukryté u kořenů stromů.
Každá tabulka je opatřena QR kódem, který propojí zvídavého pozorovatele s internetovou schránkou, kde je uložena mapa stezky, pracovní list s křížovkou a také fotografie všech informačních tabulek pro případ, že by se nám některá ze stezky zmizela.
Pracovní list obsahuje 17 otázek, jejichž odpovědi lze najít na jednotlivých tabulkách. Odpovědi zapsané do křížovky pak prozradí tajenku.

Brzy se můžete těšit také na naučnou stezku příběhy Strakonicka, kterou vytvořili žáci v ZŠ Volyňka ve Strakonicích.

Jana Křišťanová, ZŠ Volyňka Volyně