Původně zde stála kaple svatého Michala z roku 1330, v roce 1550 je na jejím místě postaven kostel svatého Michala a klášter Minoritů. Od roku 1862 jej vlastnil řád Školských sester D. N. D.. Po druhé světové válce zde byla kasárna.

Dnes objekt slouží školním a zdravotnickým účelům. Druhé patro hlavní budovy je v současné době po rekonstrukci, žijí a učí se zde sestry řádu de Notre Dame.

Vnitřek kostela je nádherný. Přidal jsem pro zajímavost i dva staré pohledy celého areálu s krásnou zahradou, kterou bohužel tehdejší zřízení zlikvidovalo.           

Za článek a fotky děkujeme Janu Malířskému ze Strakonic