Slavnost byla zahájena ve 14 hodin slavnostním pochodem čestné stráže, hostů a delegací od kaple sv. Václava k pomníku TGM na uzenické návsi.
Následoval pietní akt u pomníku T. G. Masaryka, který je jediným jeho dochovaným pomníkem na Strakonicku, vybudovaným v roce 1938.
Celý pietní akt moderoval a zorganizoval člen Čs. obce legionářské, jednoty Strakonice, David Maňhal a ve svém úvodním slovu připomněl i všechny, kteří se zasloužili o obnovu pomníku.
Po uctění památky T. G. Masaryka položením kytic a věnců, doprovázeném Masarykovou nejoblíbenější písní ,,Ach, synku, synku“, následovaly proslovy hostů. Starosta městyse Radomyšl, Luboš Peterka hovořil mimo jiné i o tom, že T. G. Masaryk byl i členem Čs. obce legionářské a vyjádřil vděk ČsOL za uspořádání pietního aktu.
Politolog Paměti národa, Vladimír Hanáček hovořil o Masarykově politické činnosti před 1. světovou válkou.
Starostka TJ Sokola Blatná paní Blanka Malinová připomněla ve svém proslovu Masarykův výrok: ,,Bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československa“ a připomněla, že díky starostovi Blatenského Sokola, Antonínu Kalinovi byl zástupce Blatné i při jednáních o podobě samostatného Československa v Ženevě v říjnu 1918.
Posledním řečníkem byl předseda jednoty ČsOL Strakonice a člen předsednictva ČsOL Zdeněk Hruška, který mimo jiné připomněl Masarykovu úžasnou životosprávu a dobrou fyzickou kondici až do jeho pozdního věku a závěrem citoval poslední rozkaz prezidenta Masaryka čs. armádě před jeho úmrtím. David Maňhal hovořil o vztahu TGM a jeho koncepci při budování čs. legií a čs. armády.
Čestnou stráž u pomníku tvořili vojáci v historických uniformách čs. legií v Rusku, čs. armády a sokolové TJ Sokola Blatná s praporem. Mezi další hosty patřila paní místostarostka města Sedlice, Kateřina Brabcová.
I přes chladné počasí se akce vydařila. Děkuji všem účastníkům a věřím, že se při dalším podobném výročí opět u „Masaryka“ v Uzenicích sejdeme.

David Maňhal, jednota ČsOL Strakonice