Milčice u Čekanic ves o níž první písemné zprávy jsou z roku 1383. Před obcí při příjezdu od Záboří stojí kamenný kříž, na návsi kaple s křížem a pomníkem padlých ve válce. Obec farou patřila k Záboří a školou k Lažanům, starostou zde býval Josef Zach, na hospodě byl Josef Uhlíř, obchod smíšeným zbožím zde měl František Havlíček, ze spolků zde byl Sbor dobrovolných hasičů a Národní jednota Pošumavská. V roce 2011 zde trvale bydlelo 30 obyvatel. Od tud vedla cesta do Lažan /Lažany Enisovy/, farou spadaly k Záboří. První zmínka o tehdejší vsi je z roku 1384 kdy náležela  Jaškovi z Lažan. V roce 1604 již zde místo tehdejší tvrze  stojí renesanční zámek, kolem něhož jsou tři rybníky a vodní příkop. V roce 1668 Lažany spolu s Čekanicemi koupila Kateřina Enisová rozená Vitanovská z Vlčkovic a ta  prodala pouze Lažany své příbuzné Marii Kateřině Enisové rozené Častolárové z Dlouhé Vsi. Při východní časti jednopatrového dvoukřídlého renesančního zámku stojí bývalá kaple.. Býval zde krásný anglický park, později budova sloužila jako domov důchodců a dnes zarostlý areál postupně chátrá. Starostou zde býval Josef Pícha, řídící učitel obecné školy Leopold Suda, majitelem velkostatku Jindřich z Enisů, obchod smíšený měla Rozálie Hejdová, pivovaru je majitel baron Jindřich z Enisů a nájemcem je pan Bosák. V roce 2014 je zde 57 obyvatel. Poslední zastávkou je Doubravice u Blatné, ta farou spadala k Záboří, školou k Lažanům, zdravotním obvodem k Radomyšli, starostou zde byl Jan Přech, na hospodách Eduard Nový a Jan Větrovec, ten měl i krám, kovářem byl Jan Zdichynec, trafiku měl František Nový, byla zde Národní jednota Pošumavská a Sbor dobrovolných hasičů. Od 14 století ves náleží k panství strakonických Maltánů. Po smrti Viléma ze Strakonic  měli Doubravice a Třebohostice připadnout Karlu IV. Vilém si vyprosil dovolení v roce 1357, aby uvedené vsi mohl vyplatit od sestra Markéty a na to je pak postoupil svému strýci Baškovi z Blatné. V roce 1652 zde bylo 10 gruntů osedlých, 4 grunty zkažené a jeden chalupník. Roku 1860 je zde 386 obyvatel v 54 domech a v roce 1910 397 obyvatel v 76 domech a v roce 2011 je zde 211 obyvatel. Je zde kaple s křížkem a pomník obětí svět. války, zajímavá stavení jak č. p. 1, 3, 42, 41 a 63 a cestu jsem zakončil nadhernou kapličkou Sv. Vojtěcha.

JAN MALÍŘSKÝ