Město Vodňany vzniklo jako osada u zlatonosných rýžovišť na rozhraní 12. a 13. století. Roku 1336 se o něm v privilegiích, udělených Janem Lucemburským, hovoří jako o královském městě, později je známé jako jedno ze středisek jihočeského rybářství.
Předchůdcem dnešních Vodňan byla osada Vodná, nalézající se v místech kolem dnešního děkanského kostela. Osada ležela na důležité obchodní stezce ve směru jih-sever (Netolice – Bozeň – Praha).
Požár v roce 1722 zničil většinu historických památek ve městě. Přesto se Vodňany mohou pochlubit zachovaným kolonizačním půdorysem s rozlehlým čtvercovým náměstím, středověkými městskými hradbami, obrannými baštami a vodním příkopem. Dominantou historického středu města se zachovanými měšťanskými domy, kostelem Narození Panny Marie a dalšími skvosty.

Lukáš Strnad, Vodňany