Paliativní péče je celková péče o nemocné v takovém stádiu, které se již nedá vyléčit. Lidem zajišťuje především důstojnost v závěrečné fázi života. Zlepšuje také kvalitu jejich života s maximem respektu, úcty a pokory k jejich životním potřebám.

Domov pro seniory CSP ve Vodňanech se na principy paliativní péče zaměřuje již od roku 2020. Pracovníci absolvovali řadu odborných školení a stáží. Učili se mluvit o umírání, o smrti i o podpoře pozůstalých. Realizace paliativní péče v našem zařízení začala mít jasnější podobu a postupně se stala součástí naší poskytované sociální služby. Jako taková se neustále vyvíjí a zlepšuje, aby zajišťovala především důstojnost i v závěrečných okamžicích života našich seniorů,

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za jejich účast a podporu.