První písemná zmínka o Jiřeticích je z roku 1490, kdy patřily k rychtářství milejovickému. V roce 1995 je obec se statky, o nichž se bude psát, zařazena jako Vesnická památková zóna.
V obci jsou dvě selská stavení, která jsou prací zednického mistra Jakuba Bursy.
Stavení č. p. 4 a před nímž obnovená zvonička je usedlost Bošků, která patří asi k nejhezčím Bursovým stavbám.  Na vrcholu  volutového štítu členěného pilastry je štukový kalich a andílky a pod ním nápis: RENOWACI STALO SE WISTAVENI ROKU LETA PANE 1843 MENO WISTAWITELCE TOMAS BOSKA ZEHO MANZELKO STALO SE a pod okénky: PODPISOWATEL MENA GE GAKUB BURSA.
V levo od zdi je klenutá brána s krásným křídlovým volutovým nástavcem členěným dvěma pilastry s motivem božího oka a lidovým obrazem sv. Václava mezi dvěma smrčky. Za ní stojí patrová sýpka s křídlovým štítem s průduchy ve tvaru srdíček.

Druhým Bursovo dílem je v Jiřeticích usedolst U Plachtů č. p. 12 ležící v jižní části obce. Dům s převýšeným průčelím s volutovým štítem, na který navazuje klenutá brána v ohradní zdi s křídlovým volutovým nástavcem s obrazem sv. Floriána. Bočně na západní straně areálu stojí sýpka z roku 1852. Na mapách z roku 1837 je pouze obytná část a hospodářské budovy. Bohužel stav budov je dosti zašlý. Obě stavení č. p. 4 a 12 jsou od roku 1995 památkově chráněny.

Vesnice Jiřetice byla vedena v letech: 1869-1910 jako osada obce Čepřovice, v roce 1921 osada obce Čepřovice, v roce 1930 jako osada v okrese Strakonice, v roce 1950 osada v okrese Prachatice, v letech 1961-1971 obec v okrese Strakonice  a od 1971 část obce Čepřovice.

V roce 1911 v obecním zastupitelstvu v Čepřovicích byl z Jiřetic radní Josef Boška, rolník a ve výboru Vojtěch Lopota rolník. Dvory v Čepřovicích a Jiřeticích spadající pod velkostatek ve Vlachovo Březí spravoval Augustín Frnoch.