Přerušení dodávky se bude týkat ulic U Vodojemu, Lesní, Ptákovická od křižovatky s ulicí Nad školou až ke křižovatce s ulicemi U Studánky, Strojařů a Přední Ptakovice. Na uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení. Po opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.
Důvodem omezení je výměna šoupat.
Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.

Jindřich Vondřička, vedoucí vodohospodářského střediska TS Strakonice