Za svou aktivitu získávali pro své školy body na školní konta u Recyklohraní. Dařilo se i školám z Jihočeského kraje. Mezi TOP 20 škol v rámci celé České republiky se zařadily dvě školy z Jihočeského kraje – na čtrnáctém místě ZŠ a MŠ Opařany a na patnáctém ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice.

„Vážíme si toho, že v řadě škol to myslí s ochranou životního prostředí skutečně vážně, vzdělávají se, plní environmentálně laděné úkoly a mnohde se aktivně zapojují do zpětného odběru baterií, elektra nebo tonerů do tiskáren. Stále oblíbenější je zážitková pedagogika včetně sázení stromů, zakládání a péče o školní komposty nebo například úklidové akce v přírodě. Máme radost ze žákovských projektů, které ve školách pomáhají snížit spotřebu vody a energií,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, a dodává: „Prostřednictvím hry je chceme povzbudit a také odměnit za jejich aktivitu.“ Školy, které se celorepublikově v Celoroční hře umístily do 400. místa, obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce.

Odměnou v regionech byl příspěvek na exkurze

Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. Prvních deset nejaktivnějších škol v krajských pořadí získalo od Recyklohraní příspěvek ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví.

Recyklohraní se ve své metodické podpoře škol věnuje čtyřem základním tématům: třídění a recyklaci, šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a klimatické změně. „Snažíme se pedagogům poskytovat ucelené sady vzdělávacích materiálů a pro žáky a studenty připravujeme úkoly a aktivity, které jsou praktické a hravé. Jde nám o to, aby je jejich plnění obohatilo nejen o nové informace, ale aby je to s námi také bavilo,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

V Jihočeském kraji se v regionálním pořadí nejlépe umístilo těchto deset škol:

1. Základní škola a Mateřská škola Opařany - 5855 bodů
2. ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice - 5744 bodů
3. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko - 4208 bodů
4. Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 - 4124 bodů
5. Základní škola Chyšky - 2988 bodů
6. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice - 2950 bodů
7. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 - 2762 bodů
8. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město - 2710 bodů
9. ZŠ Povážská Strakonice - 2244 bodů
10. Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 - 1915 bodů

Zástupci škol, kterým se dařilo v Celoroční hře s Recyklohraním, měli možnost se vyjádřit k tomu, co jim spolupráce s tímto vzdělávacím programem přinesla. „Do Recyklohraní jsme se zapojili teprve vloni, protože jsme soutěživí a hraví. Máme rádi přírodu, a proto aktivity, které v rámci environmentální výchovy děláme, směřují k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji. Vážíme si každého úspěchu, který ocení naši práci. Vyhledáváme příležitosti, kde můžeme být úspěšní,“ zhodnotila Helena Mašková, koordinátorka z Mateřské, Základní a Praktické školy ve Strakonicích.

Celoroční hra a Celoroční cíl pokračují i v letošním školním roce

I v aktuálním školním roce se školy mohou zapojit do Celoroční hry s Recyklohraním a do konce října se rovněž mohly přihlásit do projektu Celoroční cíl školy s ekologickou tematikou. V loňském prvním ročníku Celoroční cíl plnilo 214 mateřských, základních a středních škol. Z nabídky si přihlášené školy vybírají aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat. Recyklohraní jim k tomu poskytuje metodickou podporu prostřednictvím webu, call centra a ve formě metodických příruček, výukových scénářů, videí, webinářů a seminářů. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2023/2024.

Jana Čechová