Atrakce budou rozmístěny na obvyklém prostoru pod Hvězdou. Pro stánky s občerstvením je vymezen prostor v ulici U Náhonu.

Program Václavské pouti ve Strakonicích

Pátek 24.09.2021
• Panská zahrada: Pouťová zábava, 19:00 (délka akce 300 min.)
• Parkoviště u DDM: kulturní program, 17:00 – 22:00
• Plocha pro poutě: ohňostroj, 21:30

Sobota 25.09.2021
• Parkoviště pod nemocnicí: kulturní program – celý den vystoupení hudebních skupin – 15:00 – 23:00
• Parkoviště u DDM: kulturní program, 10:00 – 22:00
• Dům kultury: Pouťová párty, 21:00 (délka akce 300 min.)Neděle 26.09.2021
• Parkoviště pod nemocnicí: vystoupení hudebních skupin
   10:00-12:00 – Nektarka,
   15:30-17:00 - Parkán
Během pouti je povoleno:Hudební produkce: každý den do 20:00, pátky a soboty do 22:00
Atrakce: shodné s provozem hudební produkce, vyjma 24. a 25.9., kdy je provoz atrakcí povolen do 23:00 (od 22:00 do 23:00 bez hudební produkce)

Dopravní omezení v době konání Václavké pouti ve Strakoncích: Úplná uzavírka úseků komunikací a chodníků v ulicích Ellerova, U Náhonu, Tržní, Lidická, Velké náměstí, Radomyšlská a Na Křemelce ve Strakonicích.

K zajištění kulturní akce je povolena úplná uzavírka úseků komunikací v tomto rozsahu:
ulice Ellerova – od světelné křižovatky U Hvězdy až po křižovatku s ulicí Na Ohraděulice Tržní – od křižovatky s ulicí Ellerova po křižovatku s ulicí U Náhonuulice U Náhonu – od křižovatky s ulicí Ellerova až k podjezduulice Na Křemelce – od mostu k zimnímu stadionuulice Lidická – od světelné křižovatky U Hvězdy ke křižovatce s ulicí Hrnčířskáulice Velké náměstí – od křižovatky s ulicí Hrnčířská po kruhovou křižovatkuulice Radomyšlská (silnice č. II/173) – od světelné křižovatky U Hvězdy (včetně) ke křižovatce s ulicí Husovaparkoviště pod Nemocnicí Strakonice

Uzavírky výše uvedených komunikací a chodníků se povolují od pátku 24.9.2021 od 17:00 hod. do pondělí 27.9.2021 do 8:00 hod. (27.9.2021 bude umožněn průjezd autobusů) s těmito výjimkami:
- ulice U Náhonu bude uzavřena v pátek 24.9.2021 již od 14:00 hod.
- parkoviště pod Nemocnicí Strakonice bude uzavřeno v pátek 24.9.2021 již od 8:00 hod.

Pravidelná linková osobní doprava

Uzavírka se dotkne těchto linek

370004 Stachy,Zadov – Strakonice – Praha
380020 Strakonice - Blatná
380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice
380120 Strakonice - Čejetice,Mladějovice - Protivín
380160 Strakonice - Volenice - Strašice - Soběšice
380170 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice
380250 Strakonice - Chrášťovice - Radomyšl - Sedlice - Blatná

Po dobu uzavírky budou spoje 8, 12, 14, 32 a 34 linky 370004 a spoje 11 a 12 linky 380120 vedeny Píseckou ulicí přímo na autobusové nádraží obousměrně.
Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice,Ellerova-Hvězda.

Po dobu uzavírky bude spoj 37 linky 380020, spoj 6 linky 380170 a spoje 17 a 18 linky 380250 vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ulice - Husova - Katovická - Komenského - 5.května - Alf.Šťastného - Nádražní - autobusové nádraží obousměrně.

Po dobu uzavírky budou spoje 14 a 15 linky 380050 a spoje 16 a 17 linky 380160 vedeny po stanovené objížďce Husova - Radomyšlská - nový obchvat - Písecká ulice - autobusové nádraží obousměrně. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice,sídl.1.máje.

Po dobu uzavírky budou spoje 15 a 20 linky 380160 vedeny po stanovené objížďce Nový Dražejov – Katovická (bez zajíždění do Husovy ulice) – Komenského – 5.května – Alf.Šťastného – Nádražní – autobusové nádraží obousměrně.
Po dobu uzavírky bude u spoje 15 zrušena zastávka Strakonice, Husova I a u spoje 20 zastávka Strakonice, Husova. Jako náhradní zastávka se u obou spojů stanovuje zastávka Strakonice,Sídl.Mír.

MHD:

Po dobu uzavírky budou spoje MHD vedeny takto:

linka 385001 - beze změn

linka 385002 - beze změn

linka 385003 - beze změn

linka 385004 - u spoje 15 (odj. v 10,15 hod. z aut.nádr.) a u spoje 9 (odj. ve 13,05 hod. z aut.nádr.) budou zrušeny zastávky Velké nám., sídl. 1.máje, Lidická a Ellerova-Hvězda. - Tyto spoje budou vedeny po trase Katovická ulice - Husova ulice - Radomyšlská ulice - Raisova ulice - Písecká ulice - kruhová křižovatka u Lidlu - Ellerova ulice - kruhová křižovatka u zimního stadionu - ulice Na Ohradě a dále dle platného jízdního řádu.linka 385005 - u spoje 5 (odj. v 5,35 hod. z aut.nádr.) a u spoje 7 (odj. v 7,00 hod. z aut.nádr.) budou zrušeny zastávky Ellerova-Hvězda, Lidická a sídl. 1.máje.
Tyto spoje budou vedeny po trase ze zastávky Ellerova-MŠ - kruhová křižovatka u zimního stadionu - zpět na kruhovou křižovatku u Lidlu - Písecká ulice - Raisova ulice a dále dle platného jízdního řádu.

U spoje 13 (odj. v 19,20 hod. z aut.nádr.) a u spoje 15 (odj. ve 20,55 hod. z aut.nádr.) budou zrušeny zastávky Lidická, sídl. 1.máje.
- Tyto spoje budou vedeny po trase Husova ulice - Radomyšlská ulice – nový obchvat – kruhová křižovatka u čerpací stanice Robin Oil – Písecká ul. – Raisova ulice a dále dle platného jízdního řádu.

U spoje 8 (odj. ve 14,00 hod. ze St.Dražejova), u spoje 10 (odj. v 15,55 hod. ze St.Dražejova) a u spoje 12 (odj. v 18,15 hod. ze St.Dražejova) budou zrušeny zastávky sídl. 1.máje, Lidická a Ellerova-Hvězda.
- Tyto spoje budou vedeny po trase Raisova ulice - Písecká ulice - kruhová křižovatka u Lidlu – Ellerova ulice - kruhová křižovatka u zimního stadionu – Ellerova ulice - kruhová křižovatka u Lidlu – ulice Textiláků – autobusové nádraží.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,Ellerova-Hvězda
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky:24.9.2021
Dotčené spoje:- spoj č. 35 linky 360002 Písek – Kestřany - Dobev, Stará Dobev – Štěkeň – Strakonice- spoje č. 19, 22 linky 360015 Písek – Dobev, Stará Dobev – Strakonice- spoje č. 12, 32 linky 370004 Stachy,Zadov,Churáňov - Strakonice - Dubenec – Praha- spoje č. 11, 12 linky 380120 Strakonice – Čejetice,Mladějovice2.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,Ellerova-Hvězda
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 25.9.2021
Dotčené spoje:- spoj č. 8 linky 370004 Stachy,Zadov,Churáňov - Strakonice - Dubenec – Praha3.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,Ellerova-Hvězda
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 26.9.2021
Dotčené spoje:- spoje č. 12, 34, 14 linky 370004 Stachy,Zadov,Churáňov - Strakonice - Dubenec – Praha4.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,sídl.1.máje
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 24.9.2021
Dotčené spoje:- spoje č. 14, 15 linky 380050 Strakonice – Střelské Hoštice – Horažďovice5.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,sídl.1.máje
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 26.9.2021
Dotčené spoje:- spoje č. 16, 17 linky 380160 Strakonice – Volenice – Strašice – Soběšice

Zdroj: Město Strakonice