V pátek 8. května na Den vítězství spojenců v Evropě uspořádalo město Sedlice neveřejné pietní akty k uctění 75. výročí osvobození Sedlice a obětí 2. světové války. Uctili jsme tak památku sedlických obětí 2. světové války i obětavých vlastenců zapojených do odboje, členů sedlického hasičského dobrovolného sboru, Josefa Mastíka a Václava Jirotky u jejich pamětních desek i obětí 2. světové války u pomníku Obětem světových válek.
Následovalo uctění památky americké armády, které osvobodila Sedlici dne 7. května 1945 před pamětní deskou na radnici. Neveřejné pietní akty jsme zakončili uctěním památky sedlických obětí 2. světové u pomníku Obětem světových válek na náměstí TGM v Sedlici.  Kladení věnců nebylo doprovázeno hudbou ani proslovy, jednalo se o pouze o tichou vzpomínku.
Za město Sedlice se zúčastnil a celý pietní akt zorganizoval pan starosta Vladimír Klíma, paní místostarostka Kateřina Brabcová, za jednotu ČsOL Strakonice, br. David Maňhal. Role nosiče věnců a čestné stráže se ujal Josef Brabec v uniformě 4. americké obrněné divize, která Sedlici v roce 1945 osvobodila.
Také Československá obec legionářská (ČsOL) vytvořila projekt k 75. výročí osvobození, jehož cílem bylo, aby místa spojená s osvobozením naší vlasti a památkou těch, kteří se zasloužili o naši svobodu, nezůstala v této době bez vzpomínky. V tomto projektu vyzvala širokou i členy ČsOL, aby uctili památku u pomníků, týkajících se osvobození i obětí 2. světové války a místa, kde položí květinové dary, nahlásili do online mapy, zveřejněné na webových stránkách ČsOL.
Věřím, že příští rok proběhnou oslavy 76. výročí osvobození Sedlice s celým programem tak, jak byl letos naplánován.

David Maňhal