Slavnostní otevření kostela doprovázela v pátek 25. listopadu 2022 přednáška PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. z Národního památkového ústavu, která lidem přiblížila, co se vlastně během oprav dělo. Poté byla šance si kostel, včetně nově zpřístupněných prostor, ještě před slavnostní bohoslužbou prohlédnout. Pro toho, kdo nestihl páteční program, tu byla ještě sobota a komentované prohlídky.

Legenda o Švandovi a dudách za oltářem:
Ke stakonickému kostelu sv. Prokopa se váže legenda, která praví, že jsou za místním oltářem schované dudy, na které hrál Švanda Dudák čertům. Za peníze, které od čerchmantů bral, směl Švanda děkovat jen slovy "Zdar bratře". Jenže jednou to popletl a řekl: "Zaplať vám to Pánbůh, milí páni." Další den lidé našli Švandu, jak sedí na šibenici a hraje. Od té doby neměl žádnou radost ze života, došlo mu, s kým se to vlastně zapletl. 
Aby se mu opět vrátila radost ze života, poradil mu místní děkan, aby dudy pověsil za oltář kostela sv. Prokopa, kam pro ně čert nemůže. Od té doby měl Švanda klid, ale dodnes je prý ty dudy v kostele jeden den v roce slyšet, a to v den, kdy Švanda čertům hrál.

Kostel sv. Prokopa ve Strakonicích
Kostel svatého Prokopa patří k nejvýznamnějším památkám Strakonic. Stojí v areálu strakonického hradu, v nejvýchodnější části skalního ostrohu vzniklého nad soutokem řek Otavy a Volyňky. Byl založen šlechtickým rodem Bavorů ze Strakonic pravděpodobně začátkem 13. století a původně byl zasvěcen sv. Vojtěchu.

Kostel sv. Prokopa má za sebou jednu z nejnáročnějších oprav, která trvala přes dva roky. V rámci rekonstrukce došlo ke statickému zajištění jižní stěny a některých částí věže kostela. Obnovil se celý plášť fasády, a to včetně věže, její střechy a krovů. Dokončila se též část střechy lodi kostela na severní straně. Na jižní stěně se barevně odlišila barokní přístavba na krakorcích uvedením do původní barevnosti. Generální opravou prošla vstupní terasa se schodištěm.

V interiéru proběhla výměna elektroinstalace a zřídilo se odpovídající zabezpečovací zařízení. Obnovily se dřevěné konstrukce (schodiště, podlahy) i omítky včetně výmalby. Zřízena byla mříž pro zabezpečení celodenního přístupu.

Restaurátoři odkryli a obnovili nástěnné malby a výzdobu klenby z gotického, renesančního i barokního období a můžeme tak spatřit další zajímavosti z historie a vývoje kostela. Během oprav bylo objeveno zazděné gotické sedile (pevné výklenkové sedadlo) v jižní stěně presbytáře. Díky vyčištění a opravě oken a vitráží kostel zazářil v novém světle.

Z obnovy mobiliáře vynikne nejvíce obnovená původní barevnost oltářů. Nesmíme však zapomenout ani na opravené lavice a restaurované obrazy či nábytek v sakristii a předměty do nově zřízené expozice.

Renovací prošly i varhany, které byly celé rozebrány, sanovány proti červotoči, opraveny mechanické závady a po složení opět naladěny.