Královská školka ve Strakonicích zahájila 8. února 2023 výuku Malé technické univerzity. Program spočívá v rozvoji technických a logických dovedností u dětí, které vzděláváme nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“.

Jednotlivá témata mají detailně zpracovnou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s těmi náročnějšími. Program pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, logické a prostorové vnímání, samostatnost i práci ve skupině. Lekce trvá 60 minut. Pojďme si tedy popsat naší první a jistě ne poslední lekci.

Pohlreichův souboj restaurací, Zájezdní hostinec U Jiskrů.
Pohlreichův souboj restaurací: Zájezdní hostinec U Jiskrů první díl nevyhrál

Do školky přijela paní lektorka s obrovským kufrem, který byl plný stavebních kostek a speciálních výkresů a oznámila, že dnešní lekce se bude týkat stavby mostů. Nejprve jsme společně poslouchali pohádku o Karlu IV., který se pokoušel postavit Pražský most. Když už byla jeho výstavba téměř u konce, vždycky mu stavbu vzala voda. Po několika pokusech ho ale napadlo do stavebního materiálu přidat slepičí vejce. Pražský most byl díky tomuto nápadu dokončen a v Praze slouží ještě dnes. A naše děti, ty si díky tomuto nápadu mohly vyzkoušet i házení plastových vajíček do šátku.

Plnicí pera Hardtmuth z prezidentské kolekce byla navržena a vyrobena ve speciální limitované sérii deset kusů.
Budějovické pero pro prezidenty čeká v trezoru i na Petra Pavla

Další část lekce spočívala v postavení řeky z puzzle. Děti si tak mohly procvičit jemnou motoriku, a postavily opravdu klikatou řeku - skoro přes půl třídy. Následně přes řeku stavěly mosty ze stavebních kostek. Zapojili se opravdu všichni - od nejmenších ročních dětí, které stavěly podél řeky spíše jen komíny, po čtyřleté děti, které stavěly opravdu propracované mosty, až po učitelky, které také přispěly svým dílem.

V konečné fázi lekce jsme museli pracovat ve skupině a společnými silami postavit dlouhý most, po kterém se budou moct všichni projít. K tomu jsme potřebovali pilíře, kterých jsme nakonec společnou pílí sestavili okolo třiceti. Děti se mohly pyšnit krásným mostem, po kterém se prošly i paní učitelky. Na závěr malí stavitelé dostali diplom, který byl pro všechny odměnou, nikoli hodnocením a zároveň sloužil jako informace pro rodiče.

Tímto chceme poděkovat naší paní ředitelce Jaroslavě Králové za navázání spolupráce s lektory MTU a těšíme se na další lekci.

Za zaslání článku děkujeme Žanetě Nešpůrkové