Renata Kainráthová začala pracovat již v neděli doma, v práci se potom připojily i její kolegyně.

„Je to z toho důvodu, že pro zaměstnance nejsou tyto ochranné pomůcky dostupné. Rádi bychom takto přispěly k alespoň malé ochraně našich klientů i sebe,“ vysvětlila.

Nápadem se inspirovaly na sociální síti ve skupině Česko šije roušky. Zatím zvládly společnými silami vyrobit asi 50 kusů. „Jsme limitované nedostatkem tkalounů a gumiček, takže hodně improvizujeme, ale důležitý je účel nikoli vzhled,“ podotkla Renata Kainráthová.

Pokud jich našijí dost, hodlají je věnovat i klientům domu s pečovatelskou službou pro jejich potřebu.