Do svého ateliéru v Drhovli vás v rámci akce s názvem Dny otevřených ateliérů 2021 zve v sobotu 9. a v neděli 10. října od 10 do 15 hodin i malíř Valentin Horba. Horbovy obrazy najdeme v mnoha soukromých sbírkách, muzeích a galeriích. Rodák z Radomyšle u Strakonic zůstává celý život věrný svému rodnému Prácheňsku, které můžete najít i na jeho obrazech.

Dny otevřených ateliérů zavítají také do Vodňan, kde jsou v sobotu připravené výtvarné a řemeslné dílny Klubu vodňanských výtvarníků. Těšit se můžete na Karla Burdu, Evu Veselou, Miloslava Kadocha a další. Na programu je také divadlo v podání souboru Chelčické štěstí, koncert uskupení PřistiŽENY a v městské galerii výstava s názvem SEVER a JIH.